Nieuws bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz en fz

 In Actueel, Artikelen

De NZa heeft de beleidsregels vastgesteld aangaande het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz en fz.

Het doel van het experiment is het mogelijk maken van bekostiging van de inzet van beroepen waarvan de tijd nu niet afleidt naar een db(b)c. De psychodiagnostisch werkende (pdw) is een van deze beroepen. De pdw kan bijdragen aan het verkorten van de wachttijden en het verhelpen van capaciteitstekorten in de ggz of het verminderen van personeelstekorten in de fz, door onder regie van de regiebehandelaar taken over te nemen van andere behandelaren. De pdw kan hierbij effectief ingezet worden in de behandeling en psychodiagnostiek.

Klik hier voor de beleidsregel bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz en fz

Recent Posts