Lidmaatschap opzeggen

Afmelden

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Om het lidmaatschap te beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. Afmelden voor het komende kalenderjaar dient dus vóór 1 december te geschieden.


Uw gegevens

Reden

Kunt u in een paar woorden aangeven waarom u het lidmaatschap van de VVP wenst te beeindigen?


Datum 31/03/2023: