Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een cursus over de Supports Intensity Scale (SIS) • Deel 2

Digitaal

De cursus behandelt het onderkennen van ondersteuningsbehoeften en wat dat toevoegt aan de kwaliteit van leven van mensen met een (verstandelijke) beperking. Je maakt kennis met de visie achter de SIS en je leert de schaal afnemen, scoren en interpreteren. Ook leer je hoe de SIS de kwaliteit van ondersteunings- en zorgplannen kan verbeteren. Bezoek […]

€200,00

OTP02 • Diagnostisch onderzoek van de persoonlijkheid

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

Hoe breng je het menselijk gedrag het best in kaart? Welke verklaringen kun je vinden voor diverse soorten gedrag? En op welke wijze kun je zowel de persoonlijkheidstheorie van de 'Big Five’ als de diagnostische cyclus als uitgangspunten hanteren? In de module staan deze vraagstukken centraal. Daarbij breng je door middel van diagnostisch onderzoek de […]

€625,00

VTP01 • Verdiep je in de biologische psychologie

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

Volgens James Kalat is Biologische Psychologie het 'meest interessante vakgebied in de wereld'. Eens of oneens? Of misschien weet je het nog niet. In het laatste geval kom je er tijdens het volgen van deze module en het lezen van zijn mooie boek vast en zeker achter. Door het bestuderen van Biologische Psychologie krijg je […]

€625,00

OTP32 • Voer studiekeuze- en loopbaanonderzoeken uit

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

Als professional krijg je te maken met verschillende loopbaanvraagstukken en kom je voor belangrijke keuzes te staan. Vragen die je jezelf hier stelt, zijn: 'Wie ben ik?’, 'Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Om antwoord te krijgen op deze vragen, kan een loopbaanassessment waardevol zijn. Maar hoe ontwikkel je zo'n assessment? En hoe voer […]

€625,00

De SEO-R²: afnemen, verslagleggen en adviseren – Verdiepende studiedag

Volksuniverstiteit Utrecht Nieuwegracht 41, Utrecht, Nederland

Een praktijkgerichte verdiepende studiedag over de SEO-R² in een informele setting. Aan de hand van opdrachten nemen de deelnemers hun eigen verslag door en worden de volgende aspecten geoefend: het afnemen van een SEO-R², de verslaglegging en advisering. Bezoek de website voor meer informatie en inschrijving.

€350,00

OTP07 • Intelligentie onderzoeken

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

Wat is intelligentie eigenlijk? En hoe kun je betrouwbare uitspraken doen over de leervermogens van een persoon? Die kun je onderzoeken met een intelligentie-onderzoek. Met zo’n intelligentie-onderzoek maak je een inschatting van de cognitieve vermogens van een persoon. In deze module voer je zelf een intelligentie-onderzoek uit bij iemand uit jouw eigen (werk)omgeving en leer […]

€625,00

OTP22 • Toepassen van persoonlijkheidstheoretische modellen

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

Ben jij hulpverlener in de zorg? Leer dan gedrag analyseren aan de hand van persoonlijkheidstheoretische modellen.  Als je deze theorieën goed kunt toepassen heb je namelijk een mooi instrument om effectieve interventies te kiezen.  In deze module krijg je inzicht in diverse persoonlijkheidstheorieën, zoals de holistische theorie, de SORC-analyse, RET-analyse, systeembenadering, cognitieve benadering en psychodynamische benadering. In verschillende opdrachten pas je […]

€625,00

VTP02 • Verdiep je in de cognitieve psychologie

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

In deze module leer je over neuropsychologische functies, hoe deze in relatie staan tot onder andere het denken (cognities) en gedrag, en hoe je met deze kennis een beter inzicht krijgt in hoe de mens in elkaar zit. Al lerend en discussiërend werk je je de komende weken door de leerstof over cognitieve psychologie en […]

€625,00

OTP31 • Psychopathologie en diagnostiek in de praktijk

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

De TP-professional in het werkveld van de Geestelijke Gezondheidszorg zal zich dagelijks geconfronteerd zien met verschillende vormen van psychopathologie en in een meestal multi-professioneel team een bijdrage leveren aan het behandelen van cliënten met psychische problemen. Kennis over zowel psychische stoornissen, de etiologie ervan en de behandelmogelijkheden zijn essentieel in het werkveld. Hierdoor is de […]

€625,00

OTP26 • Diagnostisch onderzoek en interventie

Hogeschool Saxion Handelskade 75, Deventer, Nederland

Een goed diagnostisch onderzoek staat aan de basis van veel behandelingen. In deze module leer je hoe je zo'n onderzoek goed doet én vertaalt naar een effectief interventieplan voor het behandelen van cliënten. Je verzamelt informatie tijdens een intakegesprek en stelt een onderzoeksplan op. Als je je het psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd hebt, ga je samen […]

€625,00