Laden Evenementen

« Alle Evenementen

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren – verdiepende training

25 november 2024 van 09:30 tot 16:30

€350

Een praktijkgerichte verdiepende studiedag over de SEO-R² in een informele setting. Aan de hand van opdrachten nemen de deelnemers hun eigen verslag door en worden de volgende aspecten geoefend: het afnemen van een SEO-R², de verslaglegging en advisering. De studiedag wordt verzorgd door Kari Andriessen (orthopedagoog-generalist in de sGGZ).

 


 

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt de aandacht voor emotionele ontwikkeling steeds meer toe.  Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is het nodig een inschatting te kunnen maken van zijn of haar emotionele ontwikkelingsniveau. Een van de instrumenten die daarvoor gebruikt kan worden, is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised² (SEO-R²). Een inschaling met de SEO-R² heeft dus als doel zicht te krijgen op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt met een verstandelijke beperking. Op basis van de uitkomsten van de SEO-R² kunnen handvatten geformuleerd worden voor behandeling en ondersteuning. Als professionals inzicht hebben in de fasen van emotionele ontwikkeling bij hun cliënt, zijn ze beter in staat om zich af te stemmen op zijn of haar basale emotionele behoeften.

Bij orthopedagogen en psychologen leven soms nog vragen over de toepassing van de SEO-R². Ook als deze eenmaal is afgenomen, kunnen er nog vragen zijn, zoals: “hoe verwoord ik de uitkomsten van de SEO-R² in een helder verslag?”, of “hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van personen met een verstandelijke beperking in een concrete begeleidingsstijl?” en “hoe communiceer ik het beste over de uitkomsten van de SEO-R² met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Deze scholing vindt plaats in een informele setting. Hier kun je in een kleine groep (maximaal 8 personen), onder begeleiding van gz-psycholoog Kari Andriessen, ervaringen uitwisselen en intensief oefenen met de SEO-R² in je eigen casus. Het wordt als een grote meerwaarde ervaren dat de groep klein is en je aan de slag gaat met je eigen afname en alle vragen die je daarover hebt.

 


 

• Accreditatie is toegekend door Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden (8,5 punten)

• Bezoek de website voor meer informatie en inschrijving

Locatie

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
Utrecht, 3512 LE Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie