Bijeenkomst regio Zuid 2019

 In Actueel

Beste VVP – Leden

Op maandagmiddag 4 februari 2019 is er van 12.00 uur tot 16.00 uur een VVP-bijeenkomst van regio Zuid waarvoor je van harte bent uitgenodigd.

Dr. Marc Hendriks, eerste auteur van het boek ‘ Neuropsychologisch diagnostiek, De klinische praktijk’,  praat ons deze middag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van neuropsychologisch diagnostiek. Hij zal hierbij ook kort ingaan op symptoomvaliditeit en hoe om te gaan met verouderde normen en het hanteren van normen bij specifieke doelgroepen.

Dr. Marc Hendriks is als Klinisch Neuropsycholoog verbonden aan het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze en als universitair docent aan de sectie ‘Neuro- en Revalidatiepsychologie’ en het ‘Donders Instituut voor Brain, Cognition and Behaviour’ van de Radboud Universiteit Nijmegen. Verder is hij werkzaam als (hoofd) docent bij RinoZuid Eindhoven en het RCSW in Nijmegen en bij GZopleidingen in Nijmegen, Eindhoven en Utrecht. Hij verzorgt tevens voor Pearson de WAIS-IV Verdiepingstraining.

Het programma zal er als volgt uitzien:
12.00 uur:       inloop met koffie en koek
12.45 uur:       VVP mededelingen vanuit het bestuur
13.00 uur:       presentatie Dr. Marc Hendriks
14.15 uur:        koffiepauze
14:30 uur:       presentatie Dr. Marc Hendriks
15.30 uur:       vragenronde
16.00 uur:       afsluiting

De locatie is: Libra Revalidatie & Audiologie, Locatie Blixembosch, Toledolaan 2, 5629 CC, Eindhoven.

Aanmelden kan tot 18 januari 2019 a.s.: regio-zuid@devvp.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging.

Toegang voor VVP leden is gratis. Niet leden en studenten betalen € 15,-.

Accreditatie voor de registratie psychodiagnostische werkende zal worden aangevraagd bij het Registerplein.

We hopen op een interessante en leerzame middag!

Met vriendelijke groet,

Anouk van de Bovenkamp
Kelly de Haas
Nancy Neefs

VVP contactpersonen regio Zuid

 

Recent Posts