Brandbrief Kwaliteitsstatuut ggz

 In Actueel
14-6-2019

Brandbrief Kwaliteitsstatuut ggz

P3NL stuurde vandaag, 14 juni, een brandbrief over het Kwaliteitsstatuut ggz aan het Zorginstituut Nederland. Zorgaanbieders en professionals gaven de afgelopen jaren talloze signalen af over de inperkingen die het Kwaliteitsstatuut ggz met zich mee brengt; er is niet of nauwelijks ruimte om naar eigen inzicht gekwalificeerde professionals in te zetten om de juiste zorg te bieden. Gevolg is stijgende wachtlijsten en onnodige bureaucratie.

Toetreding van nieuwe, gekwalificeerde beroepsgroepen is onder het huidige regime vrijwel onmogelijk. Ondanks evaluaties, ondanks rapporten met verbetersuggesties, ondanks toezeggingen van betrokken partijen is het Model Kwaliteitsstatuut slechts marginaal aangepast. P3NL voorziet dat ook het Bestuurlijk Overleg komende week geen oplossing meer zal bieden. De brandbrief is bedoeld om het Zorginstituut Nederland erop voor te bereiden dat het zijn doorzettingsmacht zal moeten inzetten. P3NL beschrijft de randvoorwaarden waaraan een Model Kwaliteitsstatuut dat met de doorzettingsmacht van het Zorginstituut Nederland tot stand komt, zou moeten voldoen.

Lees de brief  

Recent Posts