Verenigingscontributie terugvragen?

De Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) is een federatiepartner van cao-partij FBZ. De contributie die je als lid in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van de VVP heeft de [...]