De Organisatie

De Organisatie

De VVP bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen, welke worden aangestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit:

• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Coördinator evenementencommissie
• Algemene bestuursleden welke zich ontfermen over zaken als de website, het contact met de vakbond en andere actuele ontwikkelingen in ons beroepsgebied
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het Dagelijks Bestuur.

Het bestuur is gemachtigd om namens de leden besluiten te nemen, tenzij er voor een besluit een wijziging in de statuten of het huishoudelijk reglement noodzakelijk is. In dat geval wordt over het besluit gestemd in de Algemene Vergadering (AV) en worden de statuten of het reglement aangepast.

Binnen de VVP is er een evenementencommissie actief. Deze bestaat uit één coördinator en twee commissieleden. Zij organiseren meerdere keren per jaar een webinar, veelal gekoppeld aan een relevant thema met een spreker. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel de VVP-leden als niet-leden en worden op de website en op LinkedIn aangekondigd.

Bepaalde structurele en incidentele taken zijn in handen van commissies. Een commissie communiceert met het bestuur via het bestuurslid met de desbetreffende portefeuille. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze eenmaal per jaar verantwoording afleggen bij het bestuur: op de commissiedag in oktober.

Hieronder volgt het overzicht van de commissies die op dit moment werkzaam zijn:
• evenementencommissie
• test-o-theek
• kascommissie
• redactie Nieuwsbrief
• vacature

EXTERNE CONTACTEN

De VVP voert overleg met vertegenwoordigers van organisaties of groepen waarvan het werk raakt aan dat van VVP-leden, of die daar invloed op hebben. De VVP streeft naar een zorgvuldig relatiebeheer met deze partijen. De actuele speerpunten en de draagkracht van de organisatie bepalen waar de focus op een bepaald moment ligt.

De VVP onderhoudt contact met:
Uitgevers en media
Overheden
Opleiders
Beroeps- en branche-organisaties
Vakbond

Evenementencommissie

*In onderhoud