de VVP sluit aan bij P3NL!

We hebben goed nieuws!

P3NL (de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) heeft onze aanvraag voor lidmaatschap goedgekeurd, per 1 juni zijn wij het tiende lid. Dit betekent dat wij als VVP nu onderdeel zijn van een federatie die gesprekspartner is aan vele belangrijke bestuurlijke overlegtafels. Wij hopen hiermee meer invloed te kunnen uitoefenen op het beleid in de GGZ en elders wat betreft de bekostiging en de inzet van de pdw’ers. Daarnaast willen wij op deze manier de samenwerking met psychologische (beroeps)verenigingen versterken, en de goede samenwerking, die de pdw’er op de werkvloer al heeft met psychologen en andere gedragsdeskundigen, doortrekken naar een bestuurlijk niveau. Lees hier het persbericht.