In

Competenties psychodiagnostisch werkende

Soms vraagt een werkgever naast een functieomschrijving om een competentieprofiel. Ook wordt in het werkveld regelmatig de vraag gesteld wat een psychodiagnostisch werkende op de werkvloer kan en wat van hem/haar verwacht kan worden. Het begrip competentie (vaardigheid) betekent eigenlijk “zichtbaar gedrag in een beroepsmatige context” of “een bepaalde combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden”.
Grofweg kunnen de volgende competenties onderscheiden worden: competenties die het gedrag van de psychodiagnostisch werkende beschrijven en competenties om de beroepstaken uit te voeren. Dit resulteert in:

Het compentieprofiel bevat

 1. gedragscompetenties die betrekking hebben op:.
  professionele ontwikkeling
  kwaliteitsgerichtheid
  ethisch handelen
  methodisch werken
  zelfstandigheid
  initiatiefrijke en innovatieve houding
  flexibiliteit
  vermogen tot samenwerken
  klantgerichtheid
  organisatiesensitiviteit
  communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 2. beroepscompententies die betrekking hebben op:
  diagnostiek, voorbreidend, uitvoerend en verwerkend
  interventie en preventie
  rapporteren, adviseren en doorverwijzen

Samengevat is de psychodiagnostisch werker een specialist in psychodiagnostiek. Hij/zij beschikt over specialistische kennis en kunde en is competent een onmisbare en kwalitatief hoge bijdrage te leveren in het psychodiagnostisch proces.

Recent Posts