In
De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid, en/of persoonlijk-sociaal functioneren.

De functie omvat het afnemen en uitwerken van psychologisch testmateriaal en de rapportage daarvan. De psychodiagnostisch werkende werkt samen met en onder eindverantwoordelijkheid van een (GZ-)psycholoog/orthopedagoog. De (GZ-)psycholoog/orthopedagoog gaat over de therapie of behandeling die volgt. In sommige gevallen worden psychodiagnostisch werkenden ingeschakeld bij het geven van trainingen of (deel-)behandelingen en het voeren van intakegesprekken en deelname aan MDO’s. De kerntaken zijn meestal:

  • gespreksvoering (anamnese) en observatie van cliënt/patiënt/revalidant;
  • samenstellen van een psychologisch testprogramma;
  • afnemen van de test(en);
  • conclusies trekken uit testresultaten;
  • deeldiagnoses stellen;
  • rapporteren aan -en bespreken met (GZ-)psycholoog/orthopedagoog;
  • deelnemen aan teamoverleg;
  • begeleiden van stagiaires (psychodiagnostisch werkende- of psychologie);
  • beheer van de testkast.
Recent Posts