In

De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en  neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid en/of persoonlijk-sociaal functioneren. Inhoud en functie: de functie omvat het afnemen en uitwerken van psychologisch testmateriaal en de rapportage daarvan. De psychodiagnostisch werkende werkt samen met en onder eindverantwoordelijkheid van een psycholoog of orthopedagoog. De psycholoog of orthopedagoog gaat over de therapie of behandeling die volgt. In sommige gevallen worden psychodiagnostisch werkenden ingeschakeld bij het geven van trainingen of (deel-)behandelingen en het voeren van intakegesprekken en deelname aan MDO’s. De kerntaken zijn meestal:

  • Gespreksvoering (anamnese) en observatie van cliënt of patiënt;
  • samenstellen van psychologisch testprogramma;
  • afnemen van de test;
  • conclusies trekken uit testresultaten;
  • deeldiagnoses stellen;
  • rapporteren aan en bespreken met psycholoog of orthopedagoog;
  • deelnemen aan teamoverleg;
  • begeleiden van (PDW- of psychologie-)stagiaires;
  • beheer van testotheek.
Recent Posts