In

Een psychodiagnostisch werkende kan zich als zelfstandige vestigen. Hij/zij mag echter alleen werken onder eindverantwoordelijkheid van een orthopedagoog of psycholoog (minstens GZ-psycholoog), omdat een psychodiagnostisch werkende zelf geen eindverantwoordelijkheid kan dragen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zo kun je freelancer of ZZP-er worden.

Er zijn geen algemene regels, maar hier volgen enkele mogelijkheden:

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel kan tegenwoordig gratis.
Afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden kan bij de belastingdienst een VAR winst uit onderneming of overige werkzaamheden aangevraagd worden.
Diagnostisch medewerkers zijn BTW-plichtig. Dat is niet altijd bekend. Orthopedagogen, psychologen en remedial teachters zijn dit namelijk niet.
Een psychodiagnostisch werkende kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wanneer hij/zij aangeeft voor een Orthopedagoog of psycholoog te werken, kan dit tegen hetzelfde tarief (met korting) als de opdrachtgever.

Meer informatie is te vinden op de websites van de KvK en Belasting. Er is daar gratis een boekwerk te bestellen voor ondernemers.
Het uurtarief als freelancer/ZZP-er kan bepaald worden aan de hand van verschillende rekenvoorbeelden die te vinden zijn op het internet, er zijn geen vaste bedragen voor vastgesteld.  De hoogte van het tarief van een freelancer of ZZP-er hangt onder meer af van de specifiteit van het beroep, het opleidingsniveau, enzovoort.

Recent Posts