In

ls lid worden toegelaten zij die bij bovenstaande opleidingen een diploma hebben behaald en dit kunnen aantonen. Wie studerende is voor de desbetreffende diploma’s kan aspirant lid worden. Zie verder de voorwaarden in de statuten.

Recent Posts