In
Het VVP-lidmaatschap leidt niet tot een BIG-registratie (wet BIG: Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In het BIG-register zijn beroepen opgenomen die een behandelrelatie hebben met de cliënt.

Het beroep psychodiagnostisch werkende wordt niet vermeld in de CONO-beroepentabel (CONO = Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ).
Recent Posts