In
Het VVP-lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Om het lidmaatschap te beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. Uitschrijven voor het komende kalenderjaar dient dus vóór 1 december te geschieden. Een uitgeschreven lid heeft tot het einde van het lopende kalenderjaar nog toegang tot alle voordelen die het lidmaatschap biedt.

Bezoek de pagina ‘uitschrijven’ voor het beëindigen van het VVP-lidmaatschap.
Recent Posts