In
Als psychodiagnostisch werkende kun je in verschillende sectoren terechtkomen, afhankelijk van je interesse.

Gezondheidszorg:
Een psychodiagnostisch werkende in de gezondheidszorg signaleert en analyseert welke factoren psychopathologie veroorzaakt. Je kan werken in een instelling voor de geestelijke- of lichamelijke gezondheidszorg. Denk aan een ggz-instelling, een ziekenhuis, een revalidatiecentrum, of een psychiatrische (poli-)kliniek.

Pedagogische of onderwijskundige sector:
Een psychodiagnostisch werkende in de pedagogische sector voert onderzoek uit bij kinderen van de basisschool, het voortgezet- of het speciaal onderwijs. Leer- of gedragsstoornissen en opvoedingsvraagstukken vormen hier de kern. Je onderzoekt de mate van schoolrijpheid, het ontwikkelingsniveau, of factoren van sociaal-emotioneel gedrag. Je werkt bijvoorbeeld bij een onderwijsadviesdienst, schoolbegeleidingsdienst, of school voor speciaal onderwijs.

Arbeid- en organisatiesector:
Diagnostisch onderzoek is nuttig bij de selectie van sollicitanten. Het gaat om de vraag of iemand geschikt is voor een functie. Of je analyseert waarom een werknemer minder goed functioneert. Een psychodiagnostisch werkende kan werken voor onder ander een bureau voor werving en selectie, een psychologisch adviesbureau, of een arbodienst.

Uit een werkveldonderzoek is gebleken dat bijna 80% van de VVP-leden een functie heeft binnen de eerste twee genoemde sectoren. Respectievelijk 67% in de gezondheidszorg en 12,5% in het onderwijs.
Recent Posts