In

Leden van de VVP zijn niet automatisch lid van de vakbond FNV. Wel heeft de VVP als vereniging een overeenkomst van aansluiting met de FNV. De FNV voert dan ook namens de VVP de onderhandelingen over de CAO’s waardoor de VVP in veel CAO’s genoemd wordt als beroepsvereniging. In die CAO’s is opgenomen dat men betaald verlof krijgt voor activiteiten voor werknemersorganisaties waaronder de VVP.

Het lidmaatschap leidt niet tot een BIG-registratie (wet BIG = Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In het BIG register zijn beroepen opgenomen die een behandelrelatie hebben met de client.

Het beroep psychodiagnostisch werkende wordt niet vermeld in de CONO beroepentabel (CONO = Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ).

Recent Posts