In

Afhankelijk van de werkgever, het werkveld, de taken en verantwoordelijkheden worden psychodiagnostisch werkenden in het onderwijs vaak ingeschaald in schaal 4 tot 8, in de gezondheidszorg vaak in schaal 40 tot 55.

Met name de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden is belangrijk voor (onderhandeling over) de inschaling.

De salarisschalen zijn te vinden in de CAO omschrijving van het betreffende werkveld op het internet.

Recent Posts