In
Nee, een psyhchodiagnostisch werkende geen behandelrelatie met de cliënt. In het BIG register staan alleen die beroepen ingeschreven die een behandelrelatie met de cliënt hebben. De beroepen die in het BIG register staan mogen een beschermde titel voeren. Dit zijn 8 beroepsgroepen;
• artsen;
• tandartsen;
• apothekers;
• gezondheidszorgpsychologen;
• psychotherapeuten;
• fysiotherapeuten;
• verloskundigen;
• verpleegkundigen.
Psychodiagnostisch werkenden komen evenals vele andere ondersteunende beroepen niet in aanmerking voor een BIG registratie.
Recent Posts