Handreiking Samen goede jeugdhulp bieden

 In Actueel, Artikelen

Gedragswetenschappers laat je stem horen!

P3NL biedt handreiking voor professionals in het jeugddomein aan.

De Commissie Jeugd van P3NL wil psychologen, pedagogen en psychotherapeuten en andere gedragswetenschappers die werken in het jeugddomein uitnodigen en uitdagen om in gesprek te gaan over de hulp die zij geven aan kinderen en jongeren. Het jeugdhulpstelsel is nog volop in ontwikkeling. Regelmatig organiseren gemeenten en regio’s bijeenkomsten voor aanbieders en worden er door diverse partijen debatten, inspiratiesessies en klankbordgroepen georganiseerd. Het is belangrijk dat psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en andere gedragswetenschappers daar zichtbaar zijn! Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan steeds betere zorg voor jeugdigen en hun ouders en verzorgers.

De Commissie Jeugd van P3NL heeft een handreiking opgesteld die professionals kunnen gebruiken bij deze gesprekken en bijeenkomsten. De handreiking sluit aan bij de het onderzoek naar de jeugd-GGZ dat recent is gepresenteerd aan de Tweede Kamer: De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen. In de handreiking staan ook veel tips en tools.

Download de handreiking

Recent Posts