Wervingspremie nieuwe leden

Vanaf heden is het voor leden van de VVP mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het aandragen van een nieuw lid dat (minimaal) 1 jaarcontributie inlegt. Het lid dat het nieuwe lid aandraagt krijgt hiervoor een vergoeding van 50% van de jaarcontributie (per nieuw aangedragen lid) op het moment dat (minimaal) 1 jaarcontributie is betaald door het aangedragen lid.

In de onderstaande wordt het lid dat het nieuwe lid aandraagt aangeduid als “bestaande lid” en het nieuw aangedragen lid als “nieuwe lid”.

Voorwaarden:

  • Het bestaande lid is minimaal 3 jaar lid van de VVP
  • Het bestaande lid heeft geen betalingsachterstand bij de VVP
  • Het nieuwe lid is de afgelopen 3 jaar geen lid geweest van de VVP
  • Het nieuwe lid kan slechts door 1 bestaand lid aangedragen worden
  • Er is geen limiet aan het aantal wervingspremies dat een bestaand lid kan verdienen
  • Het bestaande lid is op het moment van uitbetaling wervingspremie nog lid van de VVP
  • Het bestuur van de VVP is uitgesloten van deelname.

 

Procedure
Het nieuwe lid geeft bij aanmelding aan door wie deze is aangedragen. Het nieuwe lid vermeldt de voor- en achternaam op het inschrijfformulier in het vakje ‘aangemeld via lid’.

Zodra er door het nieuwe lid een gelijkwaardig of groter bedrag aan contributie is overgemaakt dan de jaarcontributie op het moment van inschrijven, ontvangt het bestaande lid 50% van de jaarcontributie die geldig is op het moment van inschrijving van het nieuwe lid.