SAMENVATTING REGIOBIJEENKOMST OOST!
zondag, 25 februari 2018

Op 3 november jl hield regio Oost een bijeenkomst in Ede met als onderwerp GEHOORVERLIES EN DIAGNOSTIEK

Spreekster was Maaike Votel. Zij is werkzaam als GZ-psycholoog bij Pro Persona, locatie Ede. Bij deze GGZ instelling is ook een SGGZ, de afdeling Doven en Slechthorenden. Medewerkers hier zijn gericht op de behoeften, omgangsvormen en communicatie binnen de “dovencultuur en slechthorendenwereld”. De psychische problematiek van doven en slechthorenden is niet zoveel anders als die van horenden. De communicatie en omgang daarentegen zijn wel verschillend.
Maaike is ervaringsdeskundige. Zij is zelf doof. Ze gaf een aantal voorbeelden hoe het is om als niet-horende op te groeien. Ze stond open voor persoonlijke vragen, die dan ook veelvuldig gesteld werden.

Psychodiagnostisch onderzoek bij doven en slechthorenden vraagt veel meer tijd dan een onderzoek bij horenden.
Er zijn een aantal specifieke deskundigheden vereist:
• Kennis en ervaring impact auditieve beperking
• Kennis van (gemis van) Dovencultuur
• Extra alert op (nonverbale) communicatie
• Kennis hebben van Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren machtig zijn
• Samenwerking met een tolk NmG/NGT/schrijftolk
• Kritisch zijn met meetinstrumenten (niet zonder meer geschikt)
• Specialistische kennis bij interpreteren van observatie – en onderzoeksgegevens
• Groot observeervermogen.

Maaike gaf een aantal praktische tips:
• Lichtinval (van het licht af kijken)
• Zitplekken op de juiste afstand
• Gezicht, romp en armen zichtbaar
• Geen obstakels in zicht van aanwezigen
• Zo min mogelijk achtergrondgeluiden
• Articulatie en lippen vrij van beharing
• Bij slechthorenden stemvolume afstemmen, niet schreeuwen
• Indien gebarentaal wenselijk is tolk inzetten

Ook gaf ze aan dat er signalen zijn op te merken wanneer de slechthorendheid nog niet bekend is:
• Naar voren buigen in gesprek
• Hoofd neigt naar een kant
• Hand achter het oor
• Steeds aan het woord willen zijn (zelf de regie)
• Hard(-er) praten
• Vaak om herhaling vragen
• Niet reageren op roepen/opmerkingen

Mede door de persoonlijke invalshoek van de spreekster hadden we een leerzame middag, waarbij het interactieve karakter een positieve bijdrage heeft geleverd.