Regio-bijeenkomst Regio West

Dinsdagmiddag 21 november 2019 werd er weer een regiocontactmiddag gehouden van regio West. Deze werd gehouden in zalencentrum Kargadoor in Utrecht. In totaal waren er 9 enthousiaste personen aanwezig, en was de sfeer goed.
Dit maakte dat we van de enthousiaste sprekers Madelon Jansen en Hester van der Schee een ‘privé college’ hebben ontvangen. Het onderwerp was ‘werkgeheugen en concentratie in het onderwijs’.

Madelon en Hester zijn intern begeleiders op de Eerste Deventer Montessorischool in Deventer. De presentatie werd begonnen met een aantal geheugentesten om in de sfeer van de presentatie te komen.
Daarna vertelden ze over de functie en de werking van het werkgeheugen en ondersteunden dit met het model van Baddeley.
Na deze introductie op het gebied van het werkgeheugen vertelden zij over hoe dit werkgeheugen te trainen is. Zij gebruiken binnen school de Cogmed training van Pearson.
De opzet van de training is dat er na een intake er 5 leerlingen in een groepje 3 x per week en 1 x thuis een geheugentraining krijgen op digitale wijze. Hierbij werd opgemerkt dat medewerking en inzet van ouders/ verzorgers een belangrijk aspect is. Het gaat in totaal om 100 minisessies van ongeveer 20 minuten. Na afloop van deze sessies volgt er altijd een nagesprekje met de leerling en is er een transfer naar het werken in de klas.

Aan welke taken wordt er gewerkt?
• Het herkennen van overeenkomsten en verschillen tussen plaatjes.
• Het aanleren van gedemonstreerde bewegingen of dansjes.
• Het samenhangend vertellen wat hij/zij heeft meegemaakt.
• Het vasthouden van een vraag of antwoord, totdat hij/zij de beurt krijgt.
• Het uitvoeren van twee mondeling gegeven instructies.
• Het onthouden van een voorgelezen verhaal.
• Het adequaat kunnen antwoorden op de vraag wat hij/zij aan het doen is.
• Het scheiden van hoofd- en bijzaak bij het antwoorden van een vraag.
• Het bezig zijn met een taak zonder weg te kijken.
• Het weten welk moment van de dag het is.
• Het aandachtig blijven op momenten dat opletten wordt verwacht.
• Het uitvoeren van uitdagende taken zonder hulp te vragen (opzoeken van de grens).
• Het werken op het tempo dat van hem/haar wordt verwacht.

Tenslotte: welke tips zijn er om het werkgeheugen te bevorderen:
• Geef instructies op maat
• Herhaal belangrijke informatie
• Zorg voor routines
• Moedig het gebruik van geheugensteuntjes aan om tot leren te komen
• Leer adequate leerstrategieën aan zoals mindmapping,
• Meichenbaum strategie
• Verminder de belasting, minder taken en/of korter

Ook gaven Hester en Madelon tips om de mindset van kinderen te veranderen om de motivatie te behouden tijdens de training.

Na de presentatie toonden Hester en Madelon nog een introductie van de Cogmedtraining en kon er materiaal worden ingezien die tijdens de presentatie werden getoond.

Na afloop van de lezing was er nog gelegenheid tot het stellen van
Tot slot werden Hester en Madelon bedankt voor hun inspirerende lezing met een dankwoordje en een attentie.

Wil je meer weten over deze training ga dan naar de website van Pearson voor uitgebreide informatie.