Nieuws over bekostigingsexperiment

 In Actueel

Bekostigingsexperiment

In het Hoofdlijnen akkoord GGZ (HLA) is in 2018 afgesproken dat er een bekostigingsexperiment zal komen voor ondersteunende beroepen, waaronder de psychodiagnostisch werkende. Het plan dat de NZa vervolgens heeft opgezet kon geen bijval vinden van het werkveld. GGZ Nederland en P3NL hebben een alternatief plan opgezet, en hierbij is de VVP nauw betrokken geweest. Dit plan is nu overgenomen door het ministerie van VWS. De staatssecretaris heeft 1 juli 2019 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin hij laat weten voornemens te zijn een aanwijzing te geven aan de NZa om dit experiment in gang te zetten, en ervoor te zorgen dat zorgverlenende beroepen die dat nu nog niet kunnen, tijd kunnen afschrijven die afleidt naar een DBC of DBBC. In de brief is te lezen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken kunnen maken over dit experiment, en dit vastleggen in een overeenkomst. Het experiment zou zo snel als mogelijk in 2019 in werking treden. De brief van de staatssecretaris kun je hier lezen.

P3NL heeft direct na het verschijnen van deze brief een brief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer, waarin zij namens alle aangesloten verenigingen, waaronder de VVP, hun steun uitspreken voor het experiment en de wens uitspreken zo snel als mogelijk van start te kunnen gaan met het experiment. Deze brief kun je hier lezen.

Wij hopen direct na de zomer op dit onderwerp terug te kunnen komen, en mocht er eerder nieuws zijn, dan zullen wij dit vermelden op de website.

Recent Posts