Opleiding psychodiagnostiek in het onderwijs

OPLEIDING PSYCHODIAGNOSTIEK IN HET ONDERWIJS

Post-hbo Psychodiagnostiek in het onderwijs (Saxion Deventer)
Startdatum: 7 februari 2018

Deze cursus is een must voor professionals (leerkrachten, IB-ers, RT-ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders) die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Zij houden zich bezig met het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en (groeps)handelingsplannen, waarbij verantwoording op basis van zowel psychodiagnostische als didactische resultaten vereist is.

De cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.

Voor meer informatie