Organisatie

Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

De Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) bestaat uit verschillende commissies en werkgroepen, welke worden aangestuurd door het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Evenementen

Scholing

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het ‘dagelijks bestuur’. Naast het dagelijks bestuur zijn er ‘algemene bestuursleden’, welke zich ontfermen over zaken als de website, het contact met de vakbond en andere actuele ontwikkelingen in ons beroepsgebied.

Het bestuur is gemachtigd om namens de leden besluiten te nemen, tenzij er voor een besluit een wijziging in de statuten of het huishoudelijk reglement noodzakelijk is. In dat geval wordt over het besluit gestemd in de algemene vergadering (AV) en worden de statuten of het huishoudelijk reglement aangepast.

 

Commissies

Hieronder volgt het overzicht van de commissies die op dit moment werkzaam zijn:

Evenementencommissie

Kascommissie

Redactie VVP-Nieuws

Test-infotheek

Vacature

Binnen de VVP is er een evenementencommissie actief. Deze bestaat uit één coördinator en vier commissieleden. Zij organiseren meerdere keren per jaar een Webinar, veelal gekoppeld aan een relevant thema met een spreker. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel de VVP-leden als niet-leden. De Webinars worden zowel via de website als LinkedIn aangekondigd.

Bepaalde structurele en incidentele taken zijn in handen van commissies. Een commissie communiceert met het bestuur via het bestuurslid met de desbetreffende portefeuille. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze eenmaal per jaar verantwoording afleggen bij het bestuur, namelijk op de commissie-dag in oktober.

 

Externe contacten

De VVP voert overleg met vertegenwoordigers van organisaties of groepen waarvan het werk raakt aan dat van VVP-leden, of die daar invloed op hebben. De VVP streeft naar een zorgvuldig relatiebeheer met deze partijen. De actuele speerpunten en de draagkracht van de organisatie bepalen waar de focus op een bepaald moment ligt.

De VVP onderhoudt contact met:
• Uitgevers en media
• Overheden
• Opleiders
• Beroeps- en brancheorganisaties
• Vakbond (FBZ)