Psychodiagnostisch werkende

Werken als psychodiagnostisch werkende

De functie van psychodiagnostisch werkende (PDW) valt onder de ondersteunende beroepen in de psychologie/orthopedagogiek. De kerntaak van de psychodiagnostisch werkende is ondersteunen bij het diagnostisch psychologisch onderzoek door bijvoorbeeld een testbatterij op te stellen, tests af te nemen, te observeren, het scoren van de tests en de verslaglegging hiervan te doen. De uitkomsten van de onderzoeken worden gerapporteerd aan de (GZ-)psycholoog/orthopedagoog. Een psychodiagnostisch werkende adviseert op basis van de testresultaten. Op basis van het verslag koppelt de (GZ-)psycholoog/orthopedagoog de resultaten terug aan de cliënt en stelt de meest geschikte behandeling voor. Het komt ook voor dat een psychodiagnostisch werkende zelf de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de cliënt doet.

Naast het afnemen van testen richt een psychodiagnostisch werkende zich op interventie. Voorbeelden hiervan zijn: crisisinterventie, training geven, individuele gesprekken voeren, groepsgesprekken voeren, counseling en gestructureerde therapie. De psychodiagnostisch werkende zet deze interventies op en zorgt voor de uitvoering en bijsturing. Daarnaast is preventie een van de taken. De psychodiagnostisch werkende signaleert problemen en geeft voorlichting of psycho-educatie om problemen te voorkomen.

Verder kunnen administratieve werkzaamheden ook tot het takenpakket van de psychodiagnostisch werkende horen, zoals het samenstellen van het onderzoeksdossier, archiveren en beheren van de testresultaten en psychologische dossiers van cliënten. De beroepsgroep vervult hiermee een onmisbare schakel in het diagnostisch proces.

De laatste jaren werken psychodiagnostisch werkenden steeds vaker als ZZP-er. Zij kunnen voor een bepaalde periode of opdracht worden ingehuurd. Zij werken dan altijd onder verantwoordelijkheid van de GZ-psycholoog of orthopedagoog van de opdrachtgevend organisatie. Tilly van Veen-Jägers, extern deskundige zelfstandigen, helpt leden die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen.

Werkvelden

Het overgrote deel van de leden van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) werkt in de (geestelijke en somatische) gezondheidszorg.

Andere werkvelden zijn:
• Revalidatie
• Onderwijs
• Orthopedagogische instellingen
• Arbeid en organisatie
• Gehandicaptenzorg
• Forensische psychiatrie

Bekijk hieronder het overzicht: werkvelden

Competentieprofiel

De psychodiagnostisch werkende is een belangrijke schakel in het diagnostische proces en vaak ook in het behandeltraject. Het competentieprofiel bevat gedragscompetenties -en beroepscompetenties.

Wat is een psychodiagnostisch werkende?