Factsheet

Een overzicht van de kern van de toegepast psycholoog & psychodiagnostisch werkende

Afgelopen jaar bracht SiRM, in opdracht van vertegenwoordigende verenigingen, (post-)hbo-professionals die het biopsychosociale welzijn van mensen bevorderen in kaart en verkende zij de ambitie tot verduidelijking bij betrokkenen. Uit dit project kwamen dertien factsheets voort die meer zicht geven op welke (post-)hbo-professionals het biopsychosociale welzijn bevorderen en hoe zij zijn opgeleid, waaronder die van de toegepast psycholoog en psychodiagnostisch werkende.

De factsheet is opgesteld vanuit het landelijk opleidingsprofiel en/of (beroeps)competentieprofiel. De factsheet vat samen en verduidelijkt voor (toekomstige) professionals, maar ook voor bijvoorbeeld werkgevers en financiers ‘waar de psychodiagnostisch werkende van is’:

• De kern van het vak en de cliëntgebonden kerntaken.
• De rol in het werkveld.*
• De kennisbasis van de professional.

Bekijk hieronder de factsheet: toegepaste psychologie (TP) en differentiatie psychodiagnostisch werkende (PDW)

*Bijvoorbeeld de domeinen, beroepscontext en het dienstverband, waarin de professional werkzaam is en wat veelvoorkomende vergoedingsbronnen en functiebenamingen zijn.