Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden

Het kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden is ondergebracht bij Registerplein. Registerplein is een kwaliteitswaarborg die veertien beroepsregisters in het sociaal domein beheert. Het is opgericht met als doel de kwaliteit en professionaliteit van psychodiagnostisch werkenden aan te tonen en te bevorderen.

Organiseer je een cursus, bijeenkomst of andere activiteit die (ook) gericht is op psychodiagnostisch werkenden en wil je deze accrediteren voor het kwaliteitsregister van psychodiagnostisch werkenden? Klik dan hier. Geef je accreditatieaanvraag door aan de VVP via info@devvp.nl, dan zorgen wij dat deze activiteit onder de aandacht gebracht wordt van onze leden!

Waarom een kwaliteitsregister?

Een kwaliteitsregister maakt het voor de professional mogelijk om de activiteiten, waaraan zij/hij heeft deelgenomen ter bevordering van de vakinhoudelijke competenties, te registreren. Hiermee kan de professional aantonen dat zij/hij zich bijschoolt en voldoet aan bepaalde criteria. Het kwaliteitsregister verhoogt daarnaast de bereidheid van werkgevers om te investeren in scholing van medewerkers, temeer omdat herregistratie vereist kan zijn om als medewerker declarabel te blijven. Dit bevordert de kwaliteit van de geleverde zorg.

 

Wie kan zich registreren?

Mensen werkzaam in het vakgebied van de psychodiagnostiek die hiervoor opgeleid zijn kunnen zich registreren in het kwaliteitsregister. Afhankelijk van vooropleiding kunnen zij zich inschrijven in het basis- of plusregister. Toelating of afwijzing tot een bepaald register wordt bepaald door Registerplein op basis van de eisen die zijn vastgelegd in het kwaliteitsregister. Registerplein wordt hierin ondersteund door een commissie van psychodiagnostisch werkenden. De VVP heeft geen rol in deze procedure.

 

Wie is geregistreerd?

Een geregistreerd psychodiagnostisch werkende staat in het openbare register. In dit openbare register is te zien welke registratie-variant iemand heeft en of iemand de aantekening psychodiagnostiek heeft.

 

Welke registratie-varianten zijn er?

Binnen het kwaliteitsregister kan men zich registreren op twee niveaus, basis en plus. Men komt in aanmerking voor de basis- of plus-registratie op basis van de vooropleiding.

  • De registratie basis is voor de psychologisch-pedagogisch assistent op mbo of mbo+ -niveau. Deze verricht gestandaardiseerd individueel of groepsgewijs psychodiagnostisch onderzoek, observeert tijdens het onderzoek, verwerkt de testresultaten en stelt een onderzoeksverslag op.
  • De registratie plus is voor de psychodiagnostisch werkende die op hbo-niveau werkzaam is. Deze verricht zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek, verwerkt en interpreteert de resultaten, formuleert (deel-)conclusies, stelt de eindrapportage op en evalueert de onderzoeksgegevens met de verantwoordelijk psycholoog/(ortho)pedagoog.

De ‘aantekening Psychodiagnostiek’ is een aanvulling op de registratie plus. Deze aantekening garandeert dat er sprake is van een hbo-opgeleide psychodiagnostisch werkende, hierbij zijn hogere eisen gesteld aan vooropleiding en genoten stage (of werkervaring). Geregistreerde psychodiagnostisch werkenden met deze aantekening kunnen zelfstandig consulten declareren binnen het Zorgprestatiemodel dat geldig is binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ).

Het kwaliteitsregister is onderhevig aan wijzigingen, de meest actuele versie is altijd terug te vinden op de website van Registerplein.

 

Voordelen VVP-lidmaatschap

Leden van de VVP ontvangen ieder jaar korting op hun inschrijving in het kwaliteitsregister. De korting betreft jaarlijks ongeveer 30%. De actuele tarieven zijn te vinden op de tarievenpagina van Registerplein.

In samenwerking met FBZ streeft de VVP er naar dat de kosten van inschrijving in het kwaliteitsregister binnen cao-verband vergoed (gaan) worden door de werkgever.

 

Hoe kom ik aan accreditatiepunten?

Punten voor accreditatie zijn op verschillende manieren te behalen, bijvoorbeeld met een cursus of intervisie. Je krijgt daarnaast ook punten voor vrijwilligerswerk voor de beroepsvereniging.

Een overzicht van alle geaccrediteerde cursussen en andere activiteiten voor het kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden is te zien op de cursusagenda. Mocht een aan het vakgebied gerelateerde cursus niet geaccrediteerd zijn, dan is het aan te bevelen contact op te nemen met de organisator van de cursus om het kwaliteitsregister onder de aandacht te brengen. De organisator kan accreditatiepunten aanvragen bij Registerplein.