Scholing

Vooropleiding en nascholing psychodiagnostisch werkende

Het ledenbestand van de VVP wordt gevormd door ongeveer 400 professionals. Om lid te worden van de vereniging dient een persoon over één van de volgende diploma’s te beschikken: hbo Toegepaste Psychologie (TP); hbo Psychodiagnostisch Werk (PDW); hbo Assistent In de Psychologie (AIP); NIP-opleidingen tot Test Assistent (TA), Psychologisch Assistent (PA) en Psychologisch Medewerker (PM); LOI-opleiding tot Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA). Indien een persoon werkzaam is in het werkveld zonder over één van de voorgenoemde diploma’s te beschikken, dan beslist het bestuur over toelating tot de vereniging. Tevens kunnen studenten aan de verschillende relevante opleidingen worden toegelaten als student-lid. De VVP onderhoudt voortdurend nauwe contacten met de diverse opleidingsinstituten, om de kwaliteit van deze opleidingen en hiermee de deskundigheid van de leden te waarborgen.

 

Vooropleiding

Om op dit moment opgeleid te worden tot psychodiagnostisch werkende is er de mogelijkheid om de bachelor opleiding hbo Toegepaste Psychologie (TP) te volgen. Er zijn verschillende hogescholen die deze opleiding aanbieden. Het curriculum verschilt per opleidingsinstituut. Bij het maken van een keuze voor één van de opleidingen Toegepaste Psychologie wordt aangeraden actuele informatie te verzamelen bij de betreffende hogescholen (denk bijvoorbeeld aan toelatingseisen, vrijstellingen, voltijd/deeltijd):

Hogeschool Saxion (Deventer, Overijsel):
Klik hier voor de voltijdvariant
Klik hier voor de deeltijdvariant

HAN • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nijmegen, Gelderland):
Klik hier voor de voltijdvariant

Hogeschool Fontys (Eindhoven/Tilburg, Noord-Brabant):
Klik hier voor de voltijdvariant
Klik hier voor de deeltijdvariant

Hanzehogeschool Groningen (Groningen, Groningen):
Klik hier voor de voltijdvariant
Klik hier voor de deeltijdvariant

HVA • Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam, Noord-Holland)
Klik hier voor de voltijdvariant

Hogeschool Leiden (Leiden, Zuid-Holland)
Klik hier voor de voltijdvariant

LOI • Leidse Onderwijsinstellingen
Klik hier voor de flexibel deeltijdvariant

NTI • Nederlands Talen Instituut
Klik hier voor de flexibel deeltijdvariant (schriftelijk onderwijs)

Mocht je besluiten om één van deze opleidingen te volgen, dan is het mogelijk om je aan te melden als student-lid bij de VVP. De VVP vindt het erg belangrijk dat deze opleidingen aan onze kwaliteitseisen voldoen. Wij zullen ons uiterste best doen om ook jouw belangen te behartigen.

 

Nascholing

De VVP vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor psychodiagnostisch werkenden om zich in hun vakgebied te blijven professionaliseren. De vereniging voorziet in een ruim aanbod cursussen en trainingen waarmee men de theoretische kennis en praktische vaardigheden kan verbreden en verdiepen.

Voor dit aanbod werkt de VVP samen met Hogeschool Fontys en de RINO Groep. Voor leden van de VVP gelden interessante kortingsafspraken. Zo verzorgt de RINO Groep VVP-cursussen en heeft in haar eigen aanbod ook post-hbo-cursussen die geschikt zijn voor onze beroepsgroep.

Contact

De VVP nodigt jou van harte uit om jouw vragen over opleidingen, of ideeën omtrent nieuwe onderwerpen voor cursussen te delen via: lieketeunissen@devvp.nl

Ledenvoordeel

Wist je dat VVP-leden voordelen hebben bij de verschillende opleiders in Nederland? Benieuwd naar de voordelen?

VVP-leden kunnen de button hieronder klikken voor een overzicht!

Kwaliteitsregister

Het kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden is ondergebracht bij Registerplein. Registerplein is een kwaliteitswaarborg die veertien beroepsregisters in het sociaal domein beheert. Het is opgericht met als doel de kwaliteit en professionaliteit van psychodiagnostisch werkenden aan te tonen en te bevorderen.

Binnen het kwaliteitsregister kan men zich registreren op twee niveaus, basis en plus. Men komt in aanmerking voor de basis- of plus-registratie op basis van de vooropleiding. Daarnaast is er de ‘aantekening Psychodiagnostiek’ die als aanvulling dient op de registratie plus. Deze aantekening garandeert dat er sprake is van een hbo-opgeleide psychodiagnostisch werkende. Hierbij zijn hogere eisen gesteld aan vooropleiding en genoten stage (of werkervaring).

Wist je dat VVP-leden korting krijgen op de inschrijving in het kwaliteitsregister (jaarlijks ongeveer 30%)? De actuele tarieven zijn te vinden op de tarievenpagina van Registerplein.

De cursus Cognitief Trainer wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden door Hogeschool Fontys. De volgende cursus van Hogeschool Fontys is gepland in 2024. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus daadwerkelijk van start. Houd de ‘VVP-AGENDA’ in de gaten voor de laatste informatie.

Klik op het logo van Hogeschool Fontys voor meer informatie over de cursus.

De meeste VVP-cursussen zijn ondergebracht bij de RINO Groep. De VVP heeft minimaal twee keer per jaar een overleg met de RINO Groep over onder andere de inhoud van nascholingen. De RINO Groep is een opleidingsinstituut, gevestigd in Utrecht, dat onder andere vele opleidingen verzorgt voor psychologen en agogen. De RINO Groep heeft ook in haar eigen aanbod interessante post-hbo-cursussen die geschikt zijn voor onze beroepsgroep. De cursussen van de RINO Groep worden in het zalencentrum van de RINO Groep gegeven. Dit bevindt zich op (circa 5 minuten) loopafstand van het Centraal Station.

Klik op het logo van de RINO Groep voor meer informatie over het actuele cursusaanbod met startdata, of om je meteen in te schrijven.

Het aanbod is open voor iedereen, dus ook niet-leden en niet-psychodiagnostisch werkenden kunnen zich inschrijven. Bij twaalf inschrijvingen start een cursus, maar bij onvoldoende aanmeldingen gaat een cursus niet door en zal deze later in het jaar nog eens worden aangeboden. Wanneer je inschrijft voor een cursus die al vol is wordt dit zichtbaar op de site van de RINO groep. Je hebt dan wel de mogelijkheid om je in te schrijven voor de wachtlijst.

Voor de cursussen van de RINO Groep geldt dat de gehele administratieve afhandeling, van inschrijving tot facturering, door de RINO Groep wordt verzorgd. De RINO Groep brengt hiervoor bij de VVP (voor VVP-leden) vaste bedragen in rekening per dagdeel. De exacte prijzen voor een cursus worden bekend zodra de cursus is gepland. Soms wordt een cursus duurder, omdat een cursus door twee docenten gegeven wordt, of omdat er toetsen worden gemaakt -en nagekeken. De cursussen worden zoveel mogelijk op hele cursusdagen gegeven, om heen -en weerreizen te beperken. De prijzen zijn als het hele dagen betreft inclusief lunch. VVP-leden krijgen 10% korting per cursus.

Wil je bij de RINO Groep gebruik maken van de ledenkorting, vul dan jouw lidnummer in op het aanmeldingsformulier (in het opmerkingenveld). Er zijn ook cursussen uit het open aanbod van de RINO groep zelf waar VVP-leden korting op krijgen. Wie zelf een cursus uit het open aanbod van de RINO groep ziet die eventueel geschikt is voor onze doelgroep (post-hbo) kan dit melden bij het bestuur van de VVP. Het bestuur kan overleggen of deze cursus voor ons beroepsgroep geschikt is en eventueel korting bedingen.

Eenmaal aangemeld voor de cursus kan men nog afmelden, maar er zullen dan altijd administratiekosten in rekening worden gebracht. Meldt iemand zich te laat af, dan zal diegene een deel -of zelfs de gehele cursus moeten betalen, afhankelijk van het tijdstip van afmelding. De inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden staan op de website van de RINO Groep vermeld.