Statuten

Statuten en Huishoudelijk reglement

De VVP is een vereniging. Dat betekent dat elk VVP-lid een stem heeft in het verenigingsbeleid. De Algemene ledenvergadering bepaalt de koers van de VVP. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.