Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking -BYI-2-NL

 In Adolescenten, Basisschool, Gedrag, GGZ, Jeugdzorg, Jongeren, Kinderen, Onderwijs, Pearson Clinical, Persoonlijkheidseigenschappen, Psychopathologie, Screening, Vragenlijsten

Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking -BYI-2-NL

Link:
< Back
Auteurs
Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer
Jaar van uitgave 2017
Meetpretentie De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument.
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep 7- 18 jaar, kinderen, basisschool, jongeren, adolescenten.
Sector Klinische psychologie, Onderwijs, Jeugdzorg
Normering Voor de standaardisatie van de BYI-2-NL zijn data verzameld voor het normeringsonderzoek, test-hertest betrouwbaarheidsonderzoek, neventestonderzoek (voor het onderzoeken van samenhangen met andere verwante meetinstrumenten) en klinisch onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschreven in de handleiding.

De normen zijn gebaseerd op 783 jongeren.

De steekproef is een representatieve weergave van de Nederlandse samenleving gebaseerd op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio. Er zijn aparte normen voor jongens en meisjes.

Afname duur 5-10 minuten per vragenlijsten
Afname wijze Pen-en-papier-methode en Digitaal via Q-global (Pearson)
Scoringswijze scoring handmatig en/of  geautomatiseerd met Q-Global.
Cotan beoordeling  Nee
Uitgeverij Pearson Clinical
Link Voor meer informatie over deze test  klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig
Recent Posts