Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen BRIEF-2

 In Adolescenten, Arbeid en Organisatie, Autisme, Basisschool, Executieve Functies, Hogrefe, Jongeren, Kinderen, Neuropsychologie, Persoonlijkheidseigenschappen, Psychopathologie, Vragenlijsten

Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen BRIEF-2

Link:
< Back
Auteurs M. HuizingaD. Smidts
Jaar van uitgave 2020
Meetpretentie . Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving.

De BRIEF-2 is bedoeld voor een breed scala aan kinderen of jongeren over wie er zorgen bestaan wat betreft zelfsturing, zoals vaak het geval is bij aandachts- of leerproblemen, angst, depressie, trauma en diverse ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) en medische aandoeningen (zoals niet-aangeboren hersenletsel).

Handleiding Ja
Taal ook verkrijgbaar in Engels, Deens en Zweeds
Doelgroep De BRIEF-2 is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders en leraren van schoolgaande kinderen (5 tot en met 18 jaar) en door jongeren zelf (11 tot en met 18 jaar)

Kinderen, Basisschool, Jongeren, Adolescenten

Sector Onderwijs, Klinische psychologie, Neuropsycologie
Normering
  • Ouderrapportage (1.488 ouders): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (5-18 jaar)
  • Leraarrapportage (1.611 leraren): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (5-18 jaar)
  • Zelfrapportage (542 jongeren): aparte normen voor jongens en meisjes, onderverdeeld in leeftijdscategorieën (11-18 jaar)
Afname duur 15 minuten per vragenlijst
Afname wijze pen-en-papier methode en/ of digitaal
Scoringswijze  Handmatig of middels HTS 5 score-programma
Cotan beoordeling Nee
Uitgeverij Hogrefe
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig
Recent Posts