Autonomie Gehechtheidsschaal (AGS-30)

 In Adolescenten, Bohn, Stafleu van Loghum, Gezin en Opvoeding, Ouderen, Volwassenen, Vragenlijsten

Autonomie Gehechtheidsschaal (AGS-30)

Link:
< Back
Auteurs M. Bekker
Jaar van uitgave 2015
Meetpretentie De Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30) meet de mate van autonomie-gehechtheid bij personen vanaf 16 jaar. Het begrip autonomie-gehechtheid is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en op inzichten over de ontwikkeling van gender-identiteit. Het uitgangspunt is dat een gezond zelfsturend vermogen (autonomie) onlosmakelijk verbonden is met het vermogen tot verbinding met anderen. Autonomie-gehechtheid is dus het vermogen om èn op jezelf te zijn èn een goede verbondenheid met anderen te realiseren. De AGS-30 stelt vast of er problemen op deze gebieden zijn.
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep 16 jaar en ouder – adolescenten, volwassenen, ouderen
Sector Klinische psychologie
Normering
Voor de interpretatie worden de scores vergeleken met  normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Vanwege het sterke sekseverschil op de schaal Gevoeligheid voor anderen zijn voor deze schaal aparte normen voor vrouwen en mannen opgesteld. De volgende normgroepen zijn beschikbaar:
 
• Zelfbewustzijn;
Algemene Bevolking
 
• Gevoeligheid voor anderen;
Algemene Bevolking vrouwen
Algemene bevolking mannen
 
• Nieuwe situaties
Algemene bevolking
Afname duur De afnameduur bedraagt ongeveer 15 minuten.
Afname wijze Pen-en-papier-methode, Individueel
Scoringswijze Handmatig. items worden beantwoord op een 5-puntsschaal.
Cotan beoordeling

Ja, 2019

Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig  
Recent Posts