Bayley Scales of Infant and Toddlet Development-III-NL (Bayley-III-NL)

 In Baby`s, Intelligentie, Pearson Clinical, Peuters, Sensomotoriek, Taal

Bayley Scales of Infant and Toddlet Development-III-NL (Bayley-III-NL)

Link:
< Back
Auteurs A.L. van Baar, L.J.P. Steenis, M.Verhoeven, D. J. Hessen; Universiteit Utrecht
Jaar van uitgave 2014
Meetpretentie Ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart brengen.
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen, Baby`s, Peuters
Sector Klinische psychologie, Voorschools
Normering Voor de normering van de Bayley-III-NL zijn 1953 Nederlandse kinderen getest in 17 verschillende leeftijdsgroepen. Deze vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, herkomst, opleiding moeder en regio en per leeftijdsgroep is 10% kinderen met een klinische afwijking geïncludeerd. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit. Hierin zijn onder meer kinderen met Syndroom van Down getest, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en premature kinderen. Ook zijn naast de Bayley-III-NL enkele neventests afgenomen om de correlaties te onderzoeken, zoals de BSID-II-NL, WPPSI-III-NL, Lexilijst en Schlichtings Test voor Taalbegrip en Taalproductie.
Afname duur Voor kinderen tot 6 maanden is de duur van de complete testafname ongeveer een half uur en voor kinderen van 6 tot 12 maanden gemiddeld ongeveer 50 minuten. De totale afnameduur voor kinderen vanaf 13 maanden is ongeveer 90 minuten.
Afname wijze Pen-en-papiermethode, met behulp van ontwikkelingsmateriaal

Individueel

Scoringswijze Met behulp van Q-Global
Cotan beoordeling Ja, 2015

Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten.

Uitgeverij Pearson
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
 Overig
Recent Posts