Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak (DIAS)

 In Bohn, Stafleu van Loghum, Taal

Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak (DIAS)

Link:
< Back
Auteurs J. Feiken
Jaar van uitgave
Meetpretentie Het Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) is een instrument waarmee de diagnose ‘spraakapraxie’ gesteld wordt. Daarnaast kan met het DIAS de ernst van de spraakapraxie worden bepaald.

Is specifiek gericht is op de aanwezigheid van spraakapraxie, los van andere stoornissen, zoals afasie en / of dysartrie

Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep
Sector
Normering De diagnose spraakapraxie wordt gesteld op basis van een cutoff-score met betrekking tot het aantal aanwezige kenmerken in combinatie met de aanwezigheid van combinaties van specifieke kenmerken. De interpretatie van de ernstscores wordt uitgevoerd met behulp van normtabellen. Er kan een vergelijking worden gemaakt met de scores van patiënten met spraakapraxie (percentielen) en met de scores van mensen zonder spraakstoornis (gemiddelden).
Afname duur Alle taken van het DIAS worden op multimodale (mondeling en schriftelijk) wijze aangeboden. Dit heeft als doel de invloed van eventueel aanwezige fatische stoornissen zoveel mogelijk te vermijden. De afname verloopt in een vaste volgorde, bij voorkeur achter elkaar door en duurt 30 tot 45 minuten.
Afname wijze Pen-en-papier-methode
Scoring
Elke afname wordt opgenomen op video en achteraf gescoord.
Handmatig en/of via een online beschikbare scoretool.
Cotan beoordeling Nee

U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten.

Uitgeverij
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig
Recent Posts