Pijn Coping en Cognitielijst (PCCL)

 In Ouderen, Volwassenen, Vragenlijsten

Pijn Coping en Cognitielijst (PCCL)

Link:
< Back
Auteurs Oorspronkelijke versie: S.G.M. Stomp-van den Berg, et al (1999)

Nederlandse versie: S.G.M. Stomp-van den Berg (1999)

Jaar van uitgave 1999
Meetpretentie Globale meting van coping met pijn, locus of control, en pijncognities
Handleiding Ja, gebruikershandleiding via link naar website
Taal Nederlands
Doelgroep Alle patiënten met langdurige pijnklachten
Sector Klinische Psychologie
Normering Geen normgegevens voorhanden. Er wordt wel verwezen naar een website (via link) op basis waarvan handvatten worden gegeven bij het beoordelen.
Afname duur 10 tot 15 minuten
Afname wijze Individueel, pen&papier
Scoringswijze Handmatig. Voor handvatten bij het beoordelen c.q. classificeren van de schaalscores wordt verwezen naar een website (via link).
Cotan beoordeling Nee, alleen experimentele versie van Pijn Cognitie Lijst (PCL-E), 1990
Uitgeverij Vrij verkrijgbaar op internet via www.meetinstrumentenzorg.nl
Link
Overig De PCCL is tot stand gekomen door samenvoeging van items uit drie reeds bestaande vragenlijsten voor pijn: de Coping met Pijn Vragenlijst (CPV), de Pijnbeheersings Vragenlijst (PBV) en de Pijn Cognitie Lijst (PCL).
Recent Posts