SAN-test

 In Adolescenten, GGZ, Jeugdzorg, Jongeren, Neuropsychologie, Onderwijs, Ouderen, Taal, Volwassenen

SAN-test

< Back
Auteurs B.G. Deelman, M. Koning-Haanstra, W.B.G. Liebrand. W. v.d. Burg
Jaar van uitgave 1981/1987/2000
Meetpretentie Afasietest voor auditief taalbegrip en mondeling taalgebruik
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep
>16 jr.
Vanaf 11 jaar kunnen de SAN-normen voor volwassenen gehanteerd
word
Sector
Normering
Er zijn twee normgroepen: een groep afatici (N= 147) en een groep
niet-taalgestoorde personen (N= 147). De ruwe scores worden m.b.v.
normtabellen omgezet in percentielscores. Voor bepaalde subtests zijn
er naast de normtabellen voor de gehele normgroep (afatici of niet-
taalgestoorde personen) normtabellen voort subgroepen (leeftijd, opleiding, geslacht, beroep)
Afname duur 60 minuten
Afname wijze Pen-en-papier-methode
Scoringswijze scoring handmatig
Cotan beoordeling  Ja, 2000
Uitgeverij Niet meer verkrijgbaar
Link
Overig Niet meer verkrijgbaar
Recent Posts