SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire

 In GGZ, Persoonlijkheidseigenschappen

SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire

Link:
< Back
Auteurs Raine (1991)

Nederlandse vertaling en bewerking: Vollema & Hoijtink

Jaar van uitgave 2000
Meetpretentie Onderzoeken van het persoonskenmerk schizotypie
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep
Sector Psychiatrie
Normering Normen op de SPQ betreffen een Amerikaanse steekproef (N=103; leeftijd 18-45 jaar), bij de SPQ-B zijn normen gebaseerd op gegevens van zowel Amerikaanse (N=220) als Nederlandse studenten (N=84).

Voorlopige normen op de SPQ  in Minds betreffen een Amerikaanse steekproef (leeftijd 18-45 jaar). Bij de SPQ-B zijn normen gebaseerd op gegevens van zowel Amerikaanse als van Nederlandse studenten.

Afname duur
Afname wijze Pen-en-papier-methode
Scoringswijze scoring handmatig
Cotan beoordeling  Nee
Uitgeverij Via internet zie link
Link https://www.mindsware.nl/product/spq-schizotypal-personality-questionnaire/
Overig 2 versies: de volledige versie (SPQ) met 74 items, en de verkorte versie (SPQ-B) met 22 items
Recent Posts