Supports Intensity Scale (versie 1.2) (SIS)

 In Adolescenten, Bohn, Stafleu van Loghum, Gedrag, Jongeren, Ouderen, Sociaal emotionele competenties, Verstandelijk Gehandicapten, Volwassenen

Supports Intensity Scale (versie 1.2) (SIS)

Link:
< Back
Auteurs J.R. Thompson
Jaar van uitgave 2010
Meetpretentie ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking en richt zich op concrete alledaagse situaties
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep mensen met een verstandelijke beperking
Sector Verstandelijk gehandicapten.
Normering Voor de interpretatie gebruikt men de volgende maten:

  • Schaal voor Behoefte aan Ondersteuning:
   • standaardscores en percentielscores. Geven de positie van de cliënt ten opzichte van de normgroep weer en resulteren in een profiel van individuele ondersteuningsbehoeften
   • SIS-Ondersteuningsbehoeften Index. Geeft een indicatie van de algemene intensiteit van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt ten opzichte van de normgroep.

Schaal Behoefte aan Ondersteuning bij Belangenbehartiging:

  • rangschikking activiteitengebieden. Maakt het mogelijk de gebieden te identificeren waarbij de meeste ondersteuning nodig is, zodat deze voldoende aandacht krijgen bij het opstellen van het individuele ondersteuningsplan.
 • Schaal Behoefte aan Speciale ondersteuning in verband met Medische en Gedragsproblemen:
  • cut off- criteria. Bepalen of de scores aanleiding geven tot het opnemen van medische en/of gedragsmatige ondersteuning in het ondersteuningsplan.
  • vergelijking van de scores met die van andere cliënten met dezelfde SIS-Index.  Zo waarschuwen de scores op deze schaal voor een eventuele onderwaardering van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt, zoals gemeten met de eerste hoofdschaal.

De SIS kan ook gebruikt worden voor classificatiedoeleinden. In de handleiding wordt beschreven hoe men SIS-scores kan omzetten naar de in de praktijk meest gehanteerde classificatiesystemen.

Afname duur
Afname wijze Semi- gestructureerd interview.
Scoringswijze Handmatig
Cotan beoordeling  Ja, 2010

Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig
Recent Posts