Vragenlijst emotionele intelligentie quotiënt (EIQ)

 In Adolescenten, Basisschool, Bohn, Stafleu van Loghum, Gedrag, Jongeren, Kinderen, Onderwijs, Screening, Sociaal emotionele competenties, Vragenlijsten

Vragenlijst emotionele intelligentie quotiënt (EIQ)

Link:
< Back
Auteurs E.M. Scholte
Jaar van uitgave 2015
Meetpretentie De vragenlijst Emotionele Intelligentie Quotiënt (EIQ) brengt de emotionele aspecten van de intelligentie in kaart. Het instrument is ontworpen om vast te stellen in hoeverre kinderen en jeugdigen emotioneel intelligent weten om te gaan met zichzelf, situaties en andere mensen.
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doelgroep 8-18 jaar – Kinderen, Basisschool, Jongeren, Adolescenten
Sector (speciaal) (basis-)onderwijs, Jeugdzorg, GGZ, Klinische psychologie, Maatschappelijk werk
Normering
De  testscores kunnen worden vergeleken met de volgende normgroepen:

• Algemene jeugdbevolking informantenrapportages

• Algemene jeugdbevolking zelfrapportages
De normscores worden uitgedrukt als het Emotioneel Intelligentie Quotiënt (EIQ). Dit getal is net als het Intelligentie Quotiënt genormaliseerd op een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15.
Afname duur ca. 15 minuten
Afname wijze Pen-en-papier-methode en Digitaal via Testweb
Scoringswijze Handmatig en/of  geautomatiseerd via Testweb
Cotan beoordeling  Ja, j2018

Voor de COTAN-beoordeling klik hier. U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten.

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig
De vragenlijst bestaat uit 36 stellingen verdeeld over de volgende schalen:
• Onderkennen van emoties: waarneming van en bewustzijn over de eigen emoties, het vermogen om de eigen emoties te uiten, waarneming van en bewustzijn over de emoties van anderen en je in de ander kunnen verplaatsen.
• Reguleren van emoties: controle hebben over de eigen emoties, impulsen en aandriften; meester blijven van de situatie en niet snel van slag raken.
• Toepassen van emoties: vermogen om eigen emoties in te zetten bij het oplossen van problemen en het ondernemen van nieuwe activiteiten; vaardigheden om eigen emoties actief en positief te gebruiken, interpersoonlijke sensitiviteit en oog voor onderlinge verhoudingen.
Recent Posts