Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen (TSCYC)

 In Basisschool, Hogrefe, Kinderen, Vragenlijsten

Vragenlijst over traumasymptomen bij jonge kinderen (TSCYC)

Link:
< Back
Auteurs J. Briere, B. Tierolf, F. Lamers-Winkelman
Jaar van uitgave 2014
Meetpretentie Symptomen van posttraumatische stress en andere gerelateerde emotionele en gedragsproblemen
Handleiding Ja
Taal Nederlands (Nederlandstalige bewerking)
Doelgroep 3 t/m 12 jaar – kinderen
Sector Klinische Psychologie
Normering Representatieve normen (3-12 jaar) voor de Nederlandse populatie, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht
Afname duur 15 minuten
Afname wijze

Pen-en-papier methode of digitaal via HTS5

Individueel

Scoringswijze Handmatig of digitaal
Cotan beoordeling Nee
Uitgeverij Hogrefe
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt verwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig De vragen worden beantwoord door ouders of verzorgers. De TSCYC geeft scores voor 11 schalen, die een breed scala aan mogelijke posttraumatische symptomen in kaart brengen. De resultaten van de TSCYC kunnen gebruikt worden voor het onderbouwen en vaststellen van een eventuele PTSS-diagnose.
Recent Posts