Vragenlijst voor Angst bij Kinderen VAK 4-12

 In Basisschool, Kinderen, Pearson Clinical, Persoonlijkheidseigenschappen, Sociaal emotionele competenties, Vragenlijsten

Vragenlijst voor Angst bij Kinderen VAK 4-12

Link:
< Back
Auteurs T.H. Ollendick
Jaar van uitgave 2012
Meetpretentie Instrument om subjectief ervaren angst bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar in kaart te brengen.
Handleiding Ja
Taal Nederlands
Doel Het kwantificeren van subjectief ervaren angst bij kinderen.
Sector Klinische psychologie, GGZ
Normering De VAK 4-12 is genormeerd op basis van een steekproef, bestaande uit 2397 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en afkomstig van 94 scholen voor RBO, 6 scholen voor SO/SBO en 2 speciale voorzieningen voor jonge kinderen (medisch orthopedagogisch centrum en een begeleidingscentrum voor spraak-taal problemen). Bij de samenstelling van deze steekproef werd ernaar gestreefd de steekproef representatief te doen zijn betreffende geslacht, leeftijd, regionale spreiding van leerlingen en vertegenwoordiging van onderwijstypen. Voor het creëren van de normen voor de VAK4-12 werd gebruik gemaakt van continue normering. Voor de normering zijn leeftijdsintervallen van een jaar als uitgangspunt gekozen, daarbij onderscheid makend tussen jongens en meisjes. Dit resulteerde in 18 leeftijdjaar- en seksegroepen.
Afname duur 20 minuten
Afname wijze Pen-en-papier methode
Scoringswijze Handmatig
Cotan beoordeling Ja, 2006

Voor de COTAN-beoordeling klik hier .U dient ingelogd te zijn om de beoordeling te kunnen bekijken. Hier heeft een abonnement voor nodig, welke u als lid van de VVP, met korting kunt afsluiten.

Uitgeverij Pearson
Link Voor meer informatie over deze test klik hier. U wordt doorverwezen naar de website van de uitgeverij.
Overig Nederlandstalige bewerking van de Amerikaanse Fear Survey Schedule for Childeren-Revised
Recent Posts