Toegepast psychologen sluiten zich ook aan bij P3NL

 In Actueel
5-12-2019

Toegepast psychologen sluiten zich ook aan bij P3NL

4 december 2019, Utrecht – De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) sluit zich per 1 januari 2020 aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een twaalfde lid. “Voor een veerkrachtig Nederland is samenwerking tussen zoveel mogelijk beroepsgroepen nodig. Hierbij willen we vanuit P3NL bijdragen aan een inrichting van de zorg die primair bepaald wordt door de professional en de cliënt, dus zonder de belemmeringen en  schotten zoals die door wet- en regelgeving worden veroorzaakt”, aldus Marnix de Romph, directeur van P3NL. Behalve de NBTP verenigt P3NL de volgende wetenschappelijke en beroepsverenigingen: de LV POH-GGZ, het NIP, de NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP, VPeP en VVP. Bij elkaar hebben de verenigingen nu bijna 38.000 leden.

De NBTP is een dynamisch platform waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren. In dit kader organiseert de NBTP voor haar leden jaarlijkse congressen, diverse bij- en nascholingen, intervisie bijeenkomsten, collegiale ontmoetingen en is betrokken bij opleidingszaken. Voorzitter Mieke van Herk van de NBTP: “Het afgelopen jaar hebben we binnen P3NL al heel intensief samengewerkt met het NIP en de psychodiagnostisch werkenden van de VVP om te komen tot een experiment met de bekostiging van de inzet van toegepaste psychologie. Door onze samenwerking heeft de NZa dat nu per 1 december opgenomen in de regelgeving en kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hier nu gebruik van maken. Die samenwerking smaakt naar meer. Vandaar onze wens om toe te treden tot P3NL.”

Meerwaarde

Toegepast psychologen worden binnen het hbo en wetenschappelijk onderwijs vooral opgeleid door master-psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en master-pedagogen, waarmee de samenwerking met deze disciplines als het ware ingebed is in de vorming van de beroepsbeoefenaar. Inhoudelijk heeft de aansluiting van de NBTP voor P3NL grote meerwaarde omdat het de bestuurlijke samenwerking tussen de psychologische beroepen over de volle breedte bevordert. “Veel leden van de NBTP werken dagelijks samen met psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Het is belangrijk dat ook hun beroepsverenigingen dat doen om zo voor de patiënt de beste zorg te kunnen organiseren. En daar is het allemaal om begonnen”, aldus De Romph.

Het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen kan van start!

Oproep aan instellingen en zorgverzekeraars om gebruik te maken van de regeling

De ggz staat momenteel voor twee grote uitdagingen: voldoende gekwalificeerd personeel vinden om zorg te kunnen leveren en het verminderen van de wachttijden. In het Hoofdlijnenakkoord ggz (HLA) zijn daarom verschillende afspraken gemaakt om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Eén daarvan is het mogelijk maken van het bekostigingsexperiment aanvullende beroepen. In het HLA worden als aanvullende beroepen specifiek de psychodiagnostisch werkende, de hbo psycholoog (toegepast psycholoog) en de ervaringsdeskundige genoemd. De  beroepsverenigingen voor deze drie beroepen hebben een brief gestuurd naar verzekeraars en aanbieders om het experiment onder de aandacht te brengen. P3NL onderschrijft deze brief van harte.

Door de inzet van de ‘aanvullende beroepen’ kan er meer capaciteit benut worden voor het wegwerken van de wachtlijsten in de ggz. De beroepsbeoefenaren kunnen effectief ingezet worden in de behandeling, en onder regie van de regiebehandelaar taken overnemen van andere behandelaren. Daarnaast biedt het bekostigingsexperiment de mogelijkheid informatie te verzamelen voor het ontwikkelen van een beroepskader waarmee de inzet van aanvullende beroepen transparant wordt gemaakt, en komt er informatie beschikbaar waarmee de bekostiging van deze beroepen aangepast kan worden.

Lees de brief

Help cliënten een keuze te maken voor een zorgverzekeraar

Flyer keuze zorgverzekering voor cliënten

De overstaptijd voor de zorgverzekeringen is weer aangebroken. De verschillen tussen zorgverzekeringen zijn soms groot, vooral als het gaat om keuzevrijheid en de hoogte van vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg. U kunt cliënten voorlichten met behulp van de flyer van P3NL. In de flyer wordt onder andere het verschil tussen een naturapolis, een budgetpolis en een restitutiepolis uitgelegd. Zo helpt u uw patiënten bij de keuze van een geschikte zorgverzekering. U kunt de flyer downloaden en desgewenst op uw eigen website plaatsen.

Recent Posts