Uitnodiging regiomiddag en enkele vragen

 In Actueel

Beste leden van regio Noord,

Het is vorig jaar niet gelukt om een spreker te vinden voor een regiocontactmiddag. Er zijn ongeveer tien mensen benaderd die allen hebben aangegeven op dit moment geen tijd te hebben. Het goede nieuws is dat enkele van hen in het najaar of volgend jaar wel  spreker willen zijn.

Omdat we vorig jaar geen regiocontactmiddag hebben gehad, willen we dit voorjaar een brede intervisie organiseren over de WAIS IV aan de hand van een geanonimiseerde casus. We hebben een aantal vragen en misschien heb je zelf ook een of meer vragen over de WAIS-IV. Ook vragen over andere tests kunnen wat ons betreft aan de orde komen. Wellicht is er bijvoorbeeld belangstelling om de WISC-V te bespreken. Als iemand een geanonimiseerde casus met een WISC-V afname heeft kan deze ook besproken worden.

De intervisiemiddag is donderdag 16 mei a.s. Locatie: Lentisterrein,
adres: E 6, 9471 KE Zuidlaren, gebouw De Kimme, dr. Speelmanzaal.

Inloop tussen 13.00 – 13.30 uur
13.30 uur: nieuws van de VVP
14.00 uur: start in groepjes, halverwege 15 minuten pauze en eventueel wisseling van de groepen.
16.00 uur: afsluiting met een hapje en drankje
De middag is voor VVP leden gratis, niet VVP leden betalen € 15,00

Het bijwonen van de regiomiddag valt onder intervisie/ deskundigheidsbevordering en levert accreditatiepunten op.

Vraag:

Onze collega’s van regio Zuid hebben in februari een regiocontactmiddag gehad waar Marc Hendriks, klinisch neuropsycholoog, iets heeft verteld over symptoomvaliditeit en hoe om te gaan met verouderde normen en het hanteren van normen bij specifieke doelgroepen. Hij is auteur van het boek “Neuropsychologische diagnostiek, de klinische praktijk”. Deze middag was een groot succes. We hoorden van collega’s dat zij ook belangstelling hadden, echter een aantal zag op tegen de reis naar Eindhoven.

We hebben contact gezocht met onze collega’s van regio Zuid om te vragen of dhr. Hendriks ook naar het noorden zou willen komen om een soortgelijke presentatie te geven. Omdat hij in het zuiden van het land woont, wil hij wel naar de regio Arnhem komen maar niet verder. We hebben het idee opgevat om samen met regio Zuid in het najaar nogmaals een soortgelijke regiomiddag te organiseren, maar dan in de regio Arnhem. Dit is voor ons natuurlijk alleen aantrekkelijk als we weten dat jullie belangstelling hebben voor het onderwerp en geen bezwaar hebben tegen de reistijd.

Wil je bijgevoegd formulier invullen en mailen naar het  volgende mailadres: regio-noord@devvp.nl

Hartelijke groet,

Evelien Buter
Rieka Maring

Aanmeldformulier__________________________________________________________________________________

 

 

Recent Posts