Veelgestelde vragen

Wat zijn de competenties van een PDW-er/PPA/HBO-TP?

Competenties psychodiagnostisch werkende

Soms vraagt een werkgever naast een functieomschrijving om een competentieprofiel. Ook wordt in het werkveld regelmatig de vraag gesteld wat een psychodiagnostisch werkende op de werkvloer kan en wat van hem/haar verwacht kan worden. Het begrip competentie (vaardigheid) betekent eigenlijk “zichtbaar gedrag in een beroepsmatige context” of “een bepaalde combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen die aansluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden”.
Grofweg kunnen de volgende competenties onderscheiden worden: competenties die het gedrag van de psychodiagnostisch werkende beschrijven en competenties om de beroepstaken uit te voeren. Dit resulteert in:

Het compentieprofiel bevat

 1. gedragscompetenties die betrekking hebben op:.
  professionele ontwikkeling
  kwaliteitsgerichtheid
  ethisch handelen
  methodisch werken
  zelfstandigheid
  initiatiefrijke en innovatieve houding
  flexibiliteit
  vermogen tot samenwerken
  klantgerichtheid
  organisatiesensitiviteit
  communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 2. beroepscompententies die betrekking hebben op:
  diagnostiek, voorbreidend, uitvoerend en verwerkend
  interventie en preventie
  rapporteren, adviseren en doorverwijzen

Samengevat is de psychodiagnostisch werker een specialist in psychodiagnostiek. Hij/zij beschikt over specialistische kennis en kunde en is competent een onmisbare en kwalitatief hoge bijdrage te leveren in het psychodiagnostisch proces.

In welke beroepssectoren kun je terecht komen als PDW-er/PPA-er/HBO-TP-er?

Als psychodiagnostisch werkende kun je in verschillende sectoren terechtkomen, afhankelijk van je interesse.

Gezondheidszorg:
Een psychodiagnostisch werkende er in de gezondheidszorg signaleert en analyseert welke factoren psychopathologie veroorzaakt. Je kan werken in een instelling voor de geestelijke of lichamelijke gezondheidszorg, denk aan een GGZ instelling, een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of een psychiatrische (poli-)kliniek.

Pedagogische of onderwijskundige sector:
Een psychodiagnostisch werkende in de pedagogische sector voert onderzoek uit bij kinderen van de basisschool, het voortgezet- of het speciaal onderwijs. Leer- of gedragsstoornissen en opvoedingsvraagstukken vormen hier de kern. Je onderzoekt de mate van schoolrijpheid, het ontwikkelingsniveau of factoren van sociaal-emotioneel gedrag. Je werkt bijv. bij een onderwijsadviesdienst, schoolbegeleidingsdienst of school voor speciaal onderwijs.

Arbeid- en organisatiesector:
Diagnostisch onderzoek is nuttig bij de selectie van sollicitanten. Het gaat om de vraag of iemand geschikt is voor een functie. Of je analyseert waarom een werknemer minder goed functioneert. Een psychodiagnostisch werkende kan werken voor o.a. een bureau voor Werving en Selectie, een psychologisch adviesbureau of een Arbo-dienst.

Uit een werkveldonderzoek is gebleken dat bijna 80 % van de VVP leden een functie heeft binnen de eerste twee genoemde sectoren. Respectievelijk 67 % in de gezondheidszorg en 12,5 % in het onderwijs.

Wat is de inhoud van de functie als als PDW-er / PPA-er/HBO-TP-er?

De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en  neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid en/of persoonlijk-sociaal functioneren. Inhoud en functie: de functie omvat het afnemen en uitwerken van psychologisch testmateriaal en de rapportage daarvan. De psychodiagnostisch werkende werkt samen met en onder eindverantwoordelijkheid van een psycholoog of orthopedagoog. De psycholoog of orthopedagoog gaat over de therapie of behandeling die volgt. In sommige gevallen worden psychodiagnostisch werkenden ingeschakeld bij het geven van trainingen of (deel-)behandelingen en het voeren van intakegesprekken en deelname aan MDO’s. De kerntaken zijn meestal:

 • Gespreksvoering (anamnese) en observatie van cliënt of patiënt;
 • samenstellen van psychologisch testprogramma;
 • afnemen van de test;
 • conclusies trekken uit testresultaten;
 • deeldiagnoses stellen;
 • rapporteren aan en bespreken met psycholoog of orthopedagoog;
 • deelnemen aan teamoverleg;
 • begeleiden van (PDW- of psychologie-)stagiaires;
 • beheer van testotheek.
Wat biedt het VVP lidmaatschap?
 • Goedkoper de mogelijkheid tot scholing en bijscholing middels op maat gemaakte modules op (post-)HBO-niveau.
 • Er zijn regiobijeenkomsten met beroepsgerichte thema’s
 • Leden ontvangen de VVP nieuwsbrief en worden per mail op de hoogte gehouden na elke bestuursvergadering
 • Leden krijgen een inlogcode zodat men toegang heeft tot bijvoorbeeld het meest actuele nieuws, informatie over tests, vacatures, voorbeeld functieomschrijvingen, forum, enzovoort.
 • Toegang tot de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Utrecht waarbij leden van hun stemrecht gebruik kunnen maken.
Wanneer kan ik lid worden van de VVP?

ls lid worden toegelaten zij die bij bovenstaande opleidingen een diploma hebben behaald en dit kunnen aantonen. Wie studerende is voor de desbetreffende diploma’s kan aspirant lid worden. Zie verder de voorwaarden in de statuten.

Hoe word ik psychodiagnostisch werkende?

In Nederland zijn de volgende opleidingen mogelijk:

 • Diverse HBO-opleidingen Bachelor Toegepaste Psychologie, verspreid over heel Nederland. Deze opleidingen zijn zowel vol- als deeltijd te volgen. Enkele hiervan worden gegeven in de vorm van afstandsonderwijs (schriftelijk). Zie voor een volledig overzicht en doorlinks naar de diverse opleidingen de informatie onder het tabblad Vooropleidingen van deze website.
Wat houdt het VVP- lidmaatschap NIET in?

Leden van de VVP zijn niet automatisch lid van de vakbond FNV. Wel heeft de VVP als vereniging een overeenkomst van aansluiting met de FNV. De FNV voert dan ook namens de VVP de onderhandelingen over de CAO’s waardoor de VVP in veel CAO’s genoemd wordt als beroepsvereniging. In die CAO’s is opgenomen dat men betaald verlof krijgt voor activiteiten voor werknemersorganisaties waaronder de VVP.

Het lidmaatschap leidt niet tot een BIG-registratie (wet BIG = Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). In het BIG register zijn beroepen opgenomen die een behandelrelatie hebben met de client.

Het beroep psychodiagnostisch werkende wordt niet vermeld in de CONO beroepentabel (CONO = Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ).

Wat is het salaris van een psychodiagnostisch werkende?

Afhankelijk van de werkgever, het werkveld, de taken en verantwoordelijkheden worden psychodiagnostisch werkenden in het onderwijs vaak ingeschaald in schaal 4 tot 8, in de gezondheidszorg vaak in schaal 40 tot 55.

Met name de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden is belangrijk voor (onderhandeling over) de inschaling.

De salarisschalen zijn te vinden in de CAO omschrijving van het betreffende werkveld op het internet.

Wordt een psychodiagnostisch werkende ingeschreven in het BIG register?
Nee, een psyhchodiagnostisch werkende geen behandelrelatie met de cliënt. In het BIG register staan alleen die beroepen ingeschreven die een behandelrelatie met de cliënt hebben. De beroepen die in het BIG register staan mogen een beschermde titel voeren. Dit zijn 8 beroepsgroepen;
• artsen;
• tandartsen;
• apothekers;
• gezondheidszorgpsychologen;
• psychotherapeuten;
• fysiotherapeuten;
• verloskundigen;
• verpleegkundigen.
Psychodiagnostisch werkenden komen evenals vele andere ondersteunende beroepen niet in aanmerking voor een BIG registratie.
Kan een psychodiagnostisch werkende zelfstandige zijn?

Een psychodiagnostisch werkende kan zich als zelfstandige vestigen. Hij/zij mag echter alleen werken onder eindverantwoordelijkheid van een orthopedagoog of psycholoog (minstens GZ-psycholoog), omdat een psychodiagnostisch werkende zelf geen eindverantwoordelijkheid kan dragen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zo kun je freelancer of ZZP-er worden.

Er zijn geen algemene regels, maar hier volgen enkele mogelijkheden:

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel kan tegenwoordig gratis.
Afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden kan bij de belastingdienst een VAR winst uit onderneming of overige werkzaamheden aangevraagd worden.
Diagnostisch medewerkers zijn BTW-plichtig. Dat is niet altijd bekend. Orthopedagogen, psychologen en remedial teachters zijn dit namelijk niet.
Een psychodiagnostisch werkende kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wanneer hij/zij aangeeft voor een Orthopedagoog of psycholoog te werken, kan dit tegen hetzelfde tarief (met korting) als de opdrachtgever.

Meer informatie is te vinden op de websites van de KvK en Belasting. Er is daar gratis een boekwerk te bestellen voor ondernemers.
Het uurtarief als freelancer/ZZP-er kan bepaald worden aan de hand van verschillende rekenvoorbeelden die te vinden zijn op het internet, er zijn geen vaste bedragen voor vastgesteld.  De hoogte van het tarief van een freelancer of ZZP-er hangt onder meer af van de specifiteit van het beroep, het opleidingsniveau, enzovoort.

Wat zijn de voorwaarden om mij actief in te zetten voor de VVP?
Om regiocontactpersoon, commissielid of bestuurslid te worden moet je allereerst lid zijn van de VVP. Het lidmaatschap is mogelijk als je de vooropleiding NIP Psychologisch Assistent, LOI-PPA, HBO-PDW of HBOI-TP hebt gevolgd.
Wanneer je vrijwilliger wilt zijn binnen de vereniging hoef je niet werkzaam te zijn als psychodiagnostisch werkende.
Echter wanneer je een WW-uitkering krijgt verbiedt het UWV dat je vrijwilliger wordt. De VVP heeft namelijk geen ANBI of SBBI status. Meer lezen
Ik ontvang geen mails en nieuwsbrieven van de VVP. Wat nu?
Wanneer je geen mails ontvangt kan dat te maken hebben met verschillende factoren. Doe de volgende checks:
Controleer of je mailadres bij de VVP nog klopt. De mails komen aan op het adres dat je op de website hebt opgegeven. Je kunt dit controleren en zelf wijzigen bij “mijn gegevens” als je bent ingelogd.
Mogelijk komt de mail niet in je inbox maar bij “ongewenste mail” omdat je provider het aanmerkt als reclame.
Wanneer de mail naar je werkadres gaat kan het zijn dat je werkgever de mails blokkeert. Dit kun je oplossen door ofwel het mailadres van de VVP (info@devvp.nl ) te laten toevoegen door de werkgever ofwel je privé mailadres te gebruiken.
Mijn gegevens zijn veranderd. Hoe kan ik deze wijzigen?
Je kunt je gegevens, zoals een nieuw mailadres, zelf op de VVP website wijzigen bij “mijn gegevens” rechts bovenin. Een nieuw mailadres wordt vanzelf ook je nieuwe inlognaam en vanaf de eerstvolgende nieuwsbrief ontvang je ook de mailing van de VVP op dit nieuwe adres.
Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Om het lidmaatschap te beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. Afmelden voor het komende kalenderjaar dient dus vóór 1 december te geschieden.

U kunt zich eenvoudig afmelden via dit formulier

Is er een collectieve klachten- en geschillenregeling voor VVP-leden?

in 2018 is de VVP lid geworden van P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen). Alle leden van de verenigingen die onder P3NL vallen, kunnen gebruik maken van een collectieve klachten- en geschillenregeling.

Via onderstaande link kun je je aanmelden met de toevoeging dat je lid bent van de VVP. Dit wordt ook gecontroleerd.

https://www.p3nl.nl/klachtenregeling