Verenigingscontributie terugvragen?

De Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) is een federatiepartner van cao-partij FBZ. De contributie die je als lid in dienstverband betaalt voor het lidmaatschap van de VVP heeft de status van vakbondscontributie. In tal van zorgcao’s zijn er afspraken gemaakt over de vergoeding van deze contributie. Dit kan je een aanzienlijk voordeel opleveren!

 

Klik hier om het artikel te lezen!