Opleidingen en Nascholing

Opleidingen

Het ledenbestand van De VVP wordt gevormd door ongeveer 500 professionals. Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten personen die: het diploma psychodiagnostisch werker hebben behaald, psychodiagnostische werkzaamheden verrichten of hebben verricht in het verleden. Studenten aan de verschillende opleidingen kunnen toegelaten worden als aspirant-lid. De VVP onderhoudt voortdurend nauwe contacten met de diverse opleidingsinstituten om de kwaliteit van deze opleidingen en hiermee de deskundigheid van de leden te waarborgen.

Nascholing

De VVP vindt het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor psychodiagnostisch werkenden om zich in hun vakgebied te blijven professionaliseren. De vereniging voorziet in een ruim aanbod cursussen en trainingen waarmee men de theoretische kennis en praktische vaardigheden kan verbreden en verdiepen.

Voor dit aanbod werkt de VVP samen met de RINO Groep en Fontys Hogeschool. Voor leden van de VVP gelden interessante kortingsafspraken.  De RINO Groep verzorgt VVP-cursussen en heeft in haar eigen aanbod post HBO cursussen die ook geschikt zijn voor onze beroepsgroep.

Voor meer informatie neemt u contact op met opleidingszaken@devvp.nl

Kwaliteitsregister PDW

Op 1 oktober 2018 zal het kwaliteitsregister voor psychodiagnostisch werkenden bij Registerplein geopend worden. We willen je hierbij de eerste informatie geven over hoe het register eruit zal gaan zien. Deze informatie is niet volledig. Het registratieregelement zal binnenkort op de site van Registerplein in te zien zijn.
De VVP heeft er voor gekozen om dit register in het leven te roepen om ten eerste te borgen dat de psychodiagnostisch werkende over voldoende actuele deskundigheid beschikt voor de uitoefening van het beroep, en ten tweede de kwaliteiten van de psychodiagnostisch werkende te bevorderen.
Het register bestaat uit een registratie Standaard en een registratie Plus. Een persoon kan met slechts één registratietype ingeschreven worden in het register. Wijziging van registratie Standaard naar registratie Plus is mogelijk als aan de criteria voldaan kan worden.

Registratie standaard

  • Je beschikt over een geldig diploma testassistent of psychologisch assistent van het NIP, of PPA van het LOI. Als je nog in opleiding bent, kun je worden toegelaten als je de opleiding TP volgt en je stage met een voldoende afgerond hebt of WO psychologie volgt, een stage met een voldoende afgerond hebt en je BAPD behaald hebt.
  • Je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) die niet ouder is dan 12 maanden volgens het screeningsprofiel 75.

Registratie plus

  • Je beschikt over een geldig diploma Psychologisch medewerker van het NIP, TP, PDW, Assistent in de psychologie (A.I.P. in België) of WO psychologie met BAPB.
  • Je beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) die niet ouder is dan 12 maanden volgens het screeningsprofiel 75

Een registratieperiode bedraagt vijf jaar. Een registratieperiode kan worden verlengd als deze verlenging is aangevraagd en aan de voorwaarden voor herregistratie is voldaan. Deze criteria omvatten onder andere werkervaring, een VOG en eisen voor deskundigheidsbevordering. De precieze eisen zijn te lezen in het registratieregelement.

Wil je meer informatie, kijk dan op www.registerplein.nl
En wil je je inschrijven? VVP leden krijgen korting op de inschrijving.

De meeste VVP cursussen zijn ondergebracht bij RINO Groep. De VVP heeft minimaal twee keer per jaar een overleg met het RINO over onder andere de inhoud van nascholingen.
De RINO Groep is een opleidingsinstituut, gevestigd in Utrecht, dat onder andere vele opleidingen verzorgt voor psychologen en agogen.
De RINO Groep heeft ook in haar eigen aanbod interessante post HBO cursussen. Deze zijn geschikt voor onze beroepsgroep. De cursussen van de RINO Groep worden in het zalencentrum van de RINO Groep gegeven. Dit bevindt zich op (5 minuten) loopafstand van het Centraal Station.

Het aanbod is open, dus ook niet-leden en niet-psychodiagnostisch werkenden kunnen zich inschrijven. Bij twaalf inschrijvingen start de cursus. Zijn er onvoldoende aanmeldingen gaat de cursus niet door en zal deze later in het jaar nog eens worden aangeboden.

Als u zich inschrijft voor een cursus die al vol is, wordt dit zichtbaar op de site van de RINO groep: u kunt zich dan inschrijven voor de wachtlijst.

Voor de cursusssen van de RINO Groep geldt dat de gehele administratieve afhandeling van inschrijving tot facturering door de RINO Groep wordt verzorgd. Zij brengt hiervoor bij de VVP (voor de VVP leden) vaste bedragen in rekening per dagdeel.

Voor het actuele cursusaanbod met startdata of meteen inschrijven: ga dan naar. www.rinogroep.nl/vvp

Kosten

De exacte prijzen voor een cursus worden bekend als de cursus gepland is.
Soms wordt een cursus duurder omdat een cursus door twee docenten gegeven wordt of doordat dat er toetsen gemaakt en nagekeken worden.
De cursussen worden zoveel mogelijk op hele cursusdagen gegeven om heen en weer reizen te beperken. De prijzen zijn als het hele dagen betreft inclusief lunch. VVP leden krijgen 10 % korting krijgen per cursus.

Wilt u bij de RINO Groep gebruik maken van de ledenkorting, vul dan uw lidnummer in op het aanmeldingsformulier (in het opmerkingenveld). Er zijn ook cursussen uit het open aanbod van de RINO groep zelf waar VVP leden korting op krijgen.

Wie zelf een cursus uit het open aanbod van de RINO groep ziet die eventueel geschikt is voor onze doelgroep (post HBO) kan dit melden, dan kunnen wij overleggen of deze cursus voor ons beroepsgroep geschikt is en eventueel korting bedingen.

Eenmaal aangemeld voor de cursus kan men nog afmelden maar er zullen dan altijd administratiekosten in rekening gebracht worden. Meldt men te laat af dan zal men een deel of zelfs de gehele cursus moeten betalen, afhankelijk van het tijdstip van afmelding. Deze inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden staan op de website van de RINO Groep vermeld.

Vooropleiding

Om op dit moment opgeleid te worden tot psychodiagnostisch werkende is er de volgende mogelijkheid:

Bachelor Toegepaste Psychologie 
HBO-TP
De afgelopen jaren zijn verschillende hogescholen gestart met de ontwikkeling van een Bachelor Toegepaste Psychologie (Bachelor of Applied Psychology). Het curriculum verschilt per opleidingsinstituut. Bij het maken van een keuze voor één van de opleidingen Toegepaste Psychologie (denk aan toelatingseisen, vrijstellingen, voltijd of deeltijd) wordt aangeraden actuele informatie te verzamelen bij de betreffende hogescholen:
• Saxion Hogescholen, Deventer www.saxion.nl
• Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Nijmegen www.han.nl
• Fontys Hogescholen, Eindhoven www.fontys.nl
• Hanzehogeschool Groningen, Groningen www.hanze.nl
• Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam www.hva.nl
• Hogeschool Leiden, Leiden www.hsleiden.nl
• LOI www.loi.nl
• NTI, schriftelijk onderwijs, 36 maanden www.nti.nl

Aspirant lidmaatschap
Besluit u één van deze opleidingen te volgen, kunt u zich als aspirant-lid inschrijven bij de VVP. De VVP vindt het erg belangrijk dat deze opleidingen aan onze kwaliteitseisen voldoen. Als lid van de VVP, zullen wij ons uiterste best doen ook uw belangen te behartigen. Heeft u vragen over opleidingen of heeft u een opmerking, zien wij deze graag tegemoet via opleidingszaken@devvp.nl

Fontys Hogeschool

De cursus Cognitief Trainer wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden door Hogeschool Fontys.
De volgende cursus van Fontys is gepland in 2019. Bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus daadwerkelijk van start.
Je kunt je aanmelden via opleidingszaken@devvp.nl

Klik hier voor meer informatie over deze scholing.

De VVP nodigt u van harte uit uw ideeën omtrent nieuwe onderwerpen voor cursussen te delen via opleidingszaken@devvp.nl

Welke voordelen hebben VVP leden bij de verschillende opleiders in Nederland?
Klik hieronder voor een overzicht.