Vul de survey in en draag bij aan de kennisagenda van P3NL!

 In Actueel
6-5-2019

Welke wetenschappelijke kennis is er nodig om cliënten de beste geestelijke gezondheidszorg te bieden?

Vul de survey in en draag bij aan de kennisagenda van P3NL!

In vervolg op de kennisbrief gaat P3NL een kennisagenda opstellen. De kennisagenda zal beschrijven welke nieuwe wetenschappelijke kennis psychologen, psychotherapeuten en pedagogen nodig hebben om cliënten in de geestelijke gezondheidszorg de beste zorg te bieden.

Om tot een goede kennisagenda te komen hebben we de imput van professionals uit de praktijk nodig. Vul daarom de survey in en geef aan waar vanuit uw ervaring als professional de drie belangrijkste kennislacunes zitten. Het gaat daarbij om benodigde wetenschappelijke kennis voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg aan zowel volwassenen als jeugd.

U kunt denken aan het opdoen van wetenschappelijke kennis op de volgende gebieden:

  • Innovatie: nieuwe behandelingen ontwikkelen voor cliënten voor wie nu nog weinig goede behandelmogelijkheden zijn.
  • Doelmatigheid: welke bestaande zorg leidt tot de beste resultaten tegen de laagste kosten?
  • Implementatie: hoe kunnen we zorgen dat wetenschappelijke kennis benut wordt in de ggz?
  • Terugvalpreventie: hoe kunnen we voorkomen dat cliënten na een succesvolle behandeling opnieuw klachten krijgen?
  • Educatie en communicatie: hoe kunnen we cliënten in de ggz het beste voorlichten en met hen communiceren?

U kunt de survey invullen tot 2 juni.

Ga naar de survey

Recent Posts