VVP-congres & AV 2024

Thema: Hoogbegaafdheid

LET OP: de inschrijftermijn is verstreken!

Op dinsdag 9 april vindt het jaarlijks congres van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) en de Algemene Vergadering (AV) plaats bij cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. Het VVP-congres wordt verzorgd door Elise van der Wind (gz-psycholoog en psychotherapeut) en Kirsten Copier (klinisch psycholoog en psychotherapeut).

Programma

09.30 – 10.00 uur • Inloop met koffie en thee

10.00 – 12.00 uur • Algemene Vergadering voor VVP-leden

12.00 – 13.00 uur • Lunchbuffet

13.00 – 16.00 uur • VVP-congres 2024, met als thema: Hoogbegaafdheid

16.00 – 17.30 uur • We sluiten de dag af met een gezellige, welverdiende borrel

AV

In de ochtend wordt de AV gehouden, waarin VVP-leden kunnen meepraten over de koers van de vereniging. Een aantal onderwerpen zullen voorbijkomen zoals het bespreken van het (financieel) jaarverslag, de begroting en belangrijke activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Log in en bezoek de pagina ‘algemene vergadering’ voor meer informatie.

Congres

Dit jaar is het thema van het VVP-congres: Hoogbegaafdheid. Speerpunten die besproken zullen worden zijn: ‘hoogbegaafdheid in de ggz’ en ‘(test)diagnostiek bij hoogbegaafdheid’. Deze middag wordt verzorgd door Elise van der Wind (gz-psycholoog en psychotherapeut) en Kirsten Copier (klinisch psycholoog en psychotherapeut), beiden werkzaam bij De Vrije Denker.

 

Elise van der Wind
Elise is sinds januari 2023 verbonden aan De Vrije Denker. Daarnaast werkt zij bij GGZE, in de (vroeg)psychosezorg. De complexiteit van het ‘Zijn’ is iets wat haar altijd erg heeft geboeid; waarbij het samenspel van verschillende factoren bij een ieder weer tot een unieke combinatie leidt. Zo ook haar interesse voor hoogbegaafdheid, een onderwerp dat nog onderbelicht is en meer (h)erkenning verdient. De kennis en expertise rondom hoogbegaafdheid is nog geen gemeengoed binnen de psychologie. Elise draagt  graag bij aan verdere behandeling en bekendheid over dit onderwerp.

 

Kirsten Copier
Kirsten is eigenaar van de instelling De Vrij Denker. Haar belangrijkste referentiekader is de persoonsgerichte experientiële (cliëntgerichte) psychotherapie. Haar eigen levenservaring neemt ze mee in haar werk. Daarnaast zijn de inzichten die ze heeft opgedaan in het anders denken en voelen dan veel anderen, een belangrijke motivator in alles wat zij doet.

 

 

Entree

• €  60,- voor VVP-leden (Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden)
• € 120,- voor niet-leden
• €  60,- voor NBTP-leden (Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologen)
• €  30,- voor studenten Toegepaste Psychologie

Aanmelden

De inschrijftermijn is verstreken. Bij afmelding is restitutie mogelijk tot 2 dagen na de sluitingsdatum (woensdag 27 maart).

Klik hier voor de routebeschrijving naar cursus- en vergadercentrum Domstad

Zowel het VVP-congres (2,5 punten) als de AV (2 punten) is geaccrediteerd bij Registerplein.

Wij verwelkomen jullie graag op dinsdag 9 april!

Met vriendelijke groet,

De evenementencommissie

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: evenementencommissie@devvp.nl